Rogi. Przekaźnik sieci Play
Rogi. Okolica, w której ma powstać masz telekomunikacyjny.

Mieszkańcy Rogów boją się, że będą musieli opuścić rodzinne domy i posesje

Niedawno pisaliśmy o planach budowy masztu telekomunikacyjnego sieci Play w miejscowości Rogi. Okoliczni mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić. Teraz natomiast kolejną inwestycję w Rogach planuje Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie. Są plany zbudowania zbiornika retencyjnego na terenie gminy Podegrodzie właśnie w Rogach.

Mieszkańcy Rogów zgłosili się do redakcji radia RDN z prośbą o pomoc.

Według relacji mieszkańców przynajmniej kilka domów musiałoby zostać zburzonych. Zalane mogą zostać także pola uprawne, które znajdują się w miejscu potencjalnej budowy zbiornika retencyjnego. Mieszkańcy pozyskali mapkę planu budowy od Wójta Gminy Podegrodzie.

Od lat tu mieszkamy i dbamy o swoje gospodarstwa, nie chcemy się stąd wyprowadzać

– mówią mieszkańcy.

W Rogach ma powstać maszt telekomunikacyjny sieci Play. Okoliczni mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić

To jest ojcowizna, to są nasze domy, my mamy czwórkę dzieci nowy dom postawiliśmy, no ciężko się nawet mówi o tym. Budowaliśmy tyle lat nasze domy żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedli – bo pola są uprawne no i co zaleją tutaj, nas wysiedlą stąd i to taki bunkier – my wkładamy w te nieruchomości i te posesje pieniądze, każdy remontuje.

Budowa zbiornika retencyjnego zdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie ma zabezpieczyć mieszkańców przed powodziami.

Potok Słomka stanowi duże zagrożenie powodziowe, celem inwestycji, którą chcą zrealizować Wody Polskie właśnie na tym terenie jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy, ponieważ teraz buduje się zbiorniki retencyjne tak zwane zbiorniki wielozadaniowe.

– mówi rzecznik Wód Polskich Magdalena Gala.

Jednak mieszkańcy uważają, że potok nie jest na tyle niebezpieczny, by musiała powstawać specjalna tama i zbiornik.

Nikt nie bierze pod uwagę tego, że tutaj patrząc na te las, jest teren osuwiskowy, gdyby tam iść to już są takie serpentyny, poza tym argument, że to ma przeciwpowodziowo działać to się całkowicie mija z prawdą, ponieważ ja tu mieszkam od ponad 60 lat i jeszcze nie widziałem żeby tutaj komuś krzywdę rzeka zrobiła

– mówi pan Tadeusz , mieszkaniec Rogów.

Według informacji od Stanisława Mazura zastępcy wójta gminy Podegrodzie w tym momencie jest to tylko wstępny plan i przymiarki do ewentualnej budowy. W niedługim czasie odbędą się wstępne konsultacje społeczne, zorganizowane przez inwestora czyli Wody Polskie. Zastępca wójta Stanisław Mazur tłumaczy, że urząd gminy jako instytucja nie ma możliwości, by sprzeciwić się temu projektowi.

Protest mieszkańców gminy Podegrodzie przeciwko budowie masztu sieci Play

Wody Polskie planują budowę takich zbiorników, nie tylko akurat na terenie naszej gminy, ale w wielu miejscowościach w celu uregulowania rzek w zakresie przeciwpowodziowym, a jednocześnie żeby te zbiorniki też były jakby jakąś rezerwą na wodę w czasie suszy. Wstępne jakieś szkice na mapach powstały w celu zapoznania też i mieszkańców, żeby jakieś konsultacje rozpocząć.

Rzecznik Wód Polskich Magdalena Gala zaznacza, że nie ma na razie dokładnego planu i miejsca budowy zbiornika. By taki powstał potrzebna jest opinia specjalistów i zgoda mieszkańców.

Muszą zostać przeprowadzone wszystkie szczegółowe analizy pod kątem hydrologicznym, ukształtowanie terenu zlewni, geologicznym, środowiskowym i sposobu zagospodarowania całej zlewni, tak aby można było ocenić w ogóle możliwości lokalizacyjne na potoku Słomka. My będziemy szukać takich rozwiązań, by całkowicie minimalizować uciążliwości wynikające z inwestycji dla mieszkańców.

Rzecznik potwierdza że już niebawem odbędzie się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami. Według prawa każda państwowa instytucja ma obowiązek zwrócenia kosztów mieszkańcom w razie konieczności wyburzenia domów mieszkalnych.

źródło: RDN Nowy Sącz