Długołęka-Świerkla

Najważniejsze wydarzenia i informacje, dotyczące mieszkańców miejscowości Długołęka-Świerkla.

Mistrzostwa Gminy Podegrodzie w Koszykówce

20 listopada 2019 r. na Hali Sportowej w Brzeznej odbyły się Mistrzostwa Gminy Podegrodzie w Koszykówce, organizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu. Cel imprezy to popularyzacja koszykówki wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas rozgrywek sportowych – gra fair play oraz...

Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy Podegrodzie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Długołęce Świerkli i Ludowy Klub Sportowy „Gród” zapraszają mieszkańców gminy Podegrodzie do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej będzie rozgrywany w kategoriach: Kobiety (Open) Mężczyźni (do 15 lat, do 35 lat, plus 35 lat) Sportowa rywalizacja...

Podegrodzie – nie będzie drugiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w tym roku

Jak informuje Urząd Gminy Podegrodzie - w tym roku nie zostanie zorganizowana druga zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie kontenerowym w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Tego typu odpady można zawozić przez cały rok do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu (GPSZOK), bez...

Podegrodzie – stawka MPK w przyszłym roku bez zmian

15 listopada 2019 r. gmina Podegrodzie podpisała z władzami Nowego Sącza porozumienie, dotyczące obsługi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Obecnie gmina Podegrodzie płaci za tzw. wozokilometr 2,59 zł, jednak MPK chciała tę stawkę podnieść do 3 zł, co oznaczałoby podwyżkę rzędu kilkudziesięciu...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego

Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, którzy ukończyli 50 lat mogą od jutra (13.11.2019) zapisać się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy i poziomu witaminy D3. Badania są finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Akcja ma na celu rozpoznanie osteoporozy i ocenę zagrożenie tą...

Mistrzostwa Gminy Podegrodzie w tenisie stołowym

7 listopada 2019 r. w Długołęce - Świerkli odbyły się Mistrzostwa Gminy Podegrodzie w tenisie stołowym. Celem imprezy jest popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas rozgrywek sportowych – gra fair play oraz wyłonienie mistrzów gminy Podegrodzie,...

Kontrola sprzętu komputerowego w gminie Podegrodzie.

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,  do 15 stycznia zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy kontrola użyczonego sprzętu komputerowego. Beneficjenci proszeni są  o udostępnienie do wglądu użyczonego im sprzętu komputerowego. W sytuacji,...

Długołęka – Świerkla. Śladami św. Jadwigi – wycieczka klasy VII do Krakowa

24 października klasa VII Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli udała się na wycieczkę do Krakowa. Celem wycieczki była wizyta na 23 Międzynarodowych Targach Książki i poznanie miejsc związanych z przyszłą patronką szkoły w Długołęce, św. Jadwigą. Kraków przywitał nas mgłą, ale nie popsuło nam to...

Długołęka – Świerkla: wycieczka klasy VIII do Oświęcimia

23 października 2019 r. klasa VIII Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli pojechała na wycieczkę klasową do Oświęcimia. Poniżej publikujemy sprawozdanie z wycieczki, które przygotowały uczennice klasy VIII: Kornelia Matyaszek, Patrycja Żelasko, Martyna Wastag. 23 października 2019 roku pojechaliśmy wraz z...

Cyfrowa inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Podegrodziu

W miesiącach czerwiec, lipiec na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono również system administracji oraz zbudowano stronę internetową...
1 2 3 4 5 6 7 14 15