Regulamin

Podegrodzkie.info to lokalny, niezależny portal informacyjny. Naszym celem jest informowanie użytkowników o wydarzeniach w gminie Podegrodzie i najbliższej okolicy (Sądecczyzna, powiat nowosądecki).

Portal podegrodzkie.info dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy Politykę Prywatności, dostępną tutaj.

Rozdział I

Definicje

 1. Jako serwis rozumiemy stronę internetową, która znajduje się pod adresem: podegrodzkie.info wraz ze wszystkimi jej podstronami, serwis jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny i wpisany do rejestru dzienników i czasopism w dziale A pod nr 414.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu podegrodzkie.info.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Komentarze to wypowiedzi Użytkowników pod treściami publikowanymi w serwisie.
 5. Administrator to Redaktor Naczelny lub inna osoba, upoważniona do publikacji treści w serwisie.

Rozdział II

Zasady korzystania z serwisu podegrodzkie.info

 1. Korzystanie z serwisu podegrodzkie.info jest nieodpłatne, dobrowolne, dostępne dla wszystkich oraz niewymagające rejestracji.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z treści serwisu podegrodzkie.info, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z serwisu, Użytkownik potwierdza, że:
  1. dobrowolnie przystąpił do korzystania z serwisu
  2. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za publikowane przez siebie treści (komentarze) w serwisie podegrodzkie.info.
 4. Wszystkie publikowane materiały są zgodne z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.). Zabrania się ich kopiowania, przetwarzania, wykorzystywania oraz publikowania w Internecie i innych mediach bez zgody redakcji.
 5. Redaktor Naczelny odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w serwisie.
 6. Informacje na stronie są aktualizowane na bieżąco oraz sporządzane w sposób staranny, jednak Redaktor Naczelny nie gwarantuje ich prawidłowości, aktualności.
 7. Redaktor nie odpowiada za problemy z dostępnością strony (wynikające na przykład z problemów po stronie serwera, na którym umieszczono serwis).
 8. W serwisie mogą znaleźć się linki do stron internetowych innych podmiotów, na których treść Administrator serwisu podegrodzkie.info nie ma wpływu. Za treści umieszczane pod tymi adresami odpowiada wyłącznie ich właściciel.

Rozdział III

Komentarze

 1. Administrator moderuje, zawiesza lub bezpowrotnie usuwa komentarze Użytkownika, jeśli naruszają którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie w komentarzach przekazów reklamowych, linków do serwisów zewnętrznych oraz treści kopiowanych z innych stron.
 3. Zabronione jest umieszczanie komentarzy które zawierają wulgaryzmy, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, obarczają zarzutami inne osoby lub przyczyniają się do łamania praw autorskich.
 4. Administrator portalu nie ma obowiązku kasowania komentarzy, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.
 5. Komentarze, materiały filmowe, zdjęcia są prywatnymi opiniami ich autorów, umieszczanymi na ich własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, jak również za przypadki naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia systemu komentarzy na poszczególnych stronach lub w całym serwisie.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 3. Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji w serwisie podegrodzkie.info pod adresem podegrodzkie.info/regulamin. Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 4. Korzystanie z serwisu bez zapoznania się z treścią Regulaminu jest jednoznaczne z jego przeczytaniem i zaakceptowaniem.
 5. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności serwisu, Użytkownik może zgłaszać je Administratorowi poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@podegrodzkie.info.