Naszacowice

Akcja „Bezpieczny powrót do szkoły”

2 września 2019r. w Polce blisko 4,6 miliona uczniów rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. To również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach...

Podegrodzie: Nowa linia MPK nr 39 do Rogów, zmiana rozkładu linii nr 33

Już 2 września w życie wejdą zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MPK, obsługujących gminę Podegrodzie. Uruchomiona zostanie także nowa linia nr 39 do Rogów. Nowa linia autobusowa nr 39 będzie funkcjonować na trasie Nowy Sącz – Rogi. Rozkład jazdy zostanie zaktualizowany na stronie internetowej MPK Nowy Sącz....

Harmonogram zebrań sołeckich w gminie Podegrodzie

We wrześniu w gminie Podegrodzie ruszają zebrania sołeckie. Na zebraniach zostanie poruszony m. in. temat podziału funduszy sołeckich na 2020 rok. Harmonogram zebrań: Lp Sołectwo Termin...

Powstanie nowy most na Dunajcu. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Podegrodzie.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wraz z wicemarszałkiem Małopolski Łukaszem Smółką poinformowali o uzyskaniu rządowego dofinansowania na budowę nowego mostu na Dunajcu. Inwestycja odbędzie się dzięki wsparciu nowego, rządowego programu "Mosty dla regionów". Trzeci most, który połączy obwodnicę...

Podegrodzie. Przerwa w dostawie wody.

Jak informuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w dniu 26 sierpnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Podegrodzie. Dotyczyć to będzie odbiorców wody zamieszkujących Podegrodzie od budynku "Pawilonu" w stronę Naszacowic - lewa storna (przysiółek Zapłocie i ulica św....

Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie, zmiana rozkładu jazdy linii nr 34

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuję, że od dnia 26.08.2019r. (poniedziałek) wybrane kursy linii autobusowej nr 34 zostaną przedłużone do miejscowości Stronie w gminie Łukowica. Trasa linii nr 34 rozpoczyna się na Dworcu Autobusowym w Nowym Sączu, następnie biegnie przez Chełmiec, Podegrodzie, a kończy się przy...

Podegrodzie: Zasiłki dla osób, które poniosły straty w wyniku marcowych wichur.

W związku z gwałtownymi wichurami w dniu 11 marca 2019r, które na terenie gminy spowodowały szkody w niektórych gospodarstwach domowych, Wójt Gminy Podegrodzie zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Na ten cel zgodnie z oszacowanymi szkodami przyznana...

Ankieta na temat sposobu ogrzewania budynków w gminie Podegrodzie

W związku z realizacją badań związanych z ochroną powietrza przez Gminę Podegrodzie opracowana jest zbiorcza baza, dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy. Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego został przyjęty uchwałą z dnia 23 stycznia 2017 r., w związku z tym Sejmik...

Naszacowice: Festyn Rodzinny „Pożegnanie Wakacji”

25 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 na boisku sportowym w Naszacowicach odbędzie się Festyn Rodzinny "Pożegnanie Wakacji". W programie przewidziano m. in. teatrzyk dla dzieci, występ kapeli "Sercówka", występ zespołu Ahaju Fusion Boliwia oraz kapeli "Librantowianie". Od godz. 19:00 do 23:00 odbędzie się zabawa taneczna....
1 2 3 4 5 6 7 10 11