Naszacowice

Ważne wydarzenia i informacje, dotyczące mieszkańców miejscowości Naszacowice.

Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy Podegrodzie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Długołęce Świerkli i Ludowy Klub Sportowy „Gród” zapraszają mieszkańców gminy Podegrodzie do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej będzie rozgrywany w kategoriach: Kobiety (Open) Mężczyźni (do 15 lat, do 35 lat, plus 35 lat) Sportowa rywalizacja...

Podegrodzie – nie będzie drugiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w tym roku

Jak informuje Urząd Gminy Podegrodzie - w tym roku nie zostanie zorganizowana druga zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie kontenerowym w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Tego typu odpady można zawozić przez cały rok do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu (GPSZOK), bez...

Podegrodzie – stawka MPK w przyszłym roku bez zmian

15 listopada 2019 r. gmina Podegrodzie podpisała z władzami Nowego Sącza porozumienie, dotyczące obsługi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Obecnie gmina Podegrodzie płaci za tzw. wozokilometr 2,59 zł, jednak MPK chciała tę stawkę podnieść do 3 zł, co oznaczałoby podwyżkę rzędu kilkudziesięciu...

Przerwa w dostawie prądu – Naszacowice, Brzezna

Jak informuje Tauron Dystrybucja S.A. w przyszłym tygodniu na terenie gminy Podegrodzie wystąpią przerwy w dostawie prądu. 21 listopada (czwartek) w godzinach 7:00 - 11:00 wystąpi planowane wyłączenie prądu w miejscowości: Naszacowice, okolice numeru 216, dotyczy złącza kablowego nr 15579. 21 listopada (czwartek) w...

Prace remontowe przy drogach powiatowych w gminie Podegrodzie.

Dzięki pozyskanym pieniądzom z zewnątrz, jeszcze w tym roku planowane są remonty kolejnych dróg powiatowych. Rozstrzygnięto już przetargi na kolejne roboty drogowe. W gminie Podegrodzie będzie to wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściach dla pieszych - doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego

Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, którzy ukończyli 50 lat mogą od jutra (13.11.2019) zapisać się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy i poziomu witaminy D3. Badania są finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Akcja ma na celu rozpoznanie osteoporozy i ocenę zagrożenie tą...

Kontrola sprzętu komputerowego w gminie Podegrodzie.

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,  do 15 stycznia zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy kontrola użyczonego sprzętu komputerowego. Beneficjenci proszeni są  o udostępnienie do wglądu użyczonego im sprzętu komputerowego. W sytuacji,...

Cyfrowa inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Podegrodziu

W miesiącach czerwiec, lipiec na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono również system administracji oraz zbudowano stronę internetową...

W Podegrodziu 33 pary małżeńskie świętowały swoje jubileusze

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu pary małżeńskie z gminy Podegrodzie świętowały swoje jubileusze.  Uroczystości rozpoczęły się 24 października od mszy św. o godz. 14:00 w Kościele pw. Św. Jakuba w Podegrodziu. Następnie jubilaci udali się na salę Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu....

Mandat za palenie liści.

Palenie liści jest zabronione. Na terenie ogródków działkowych, czy też w ogródka domów prywatnych nie można palić odpadów zielonych. Osobom, które w ten sposób pozbywają się traw i liści grożą mandaty. Ich wysokość mieści się w przedziale od 20 zł do 500 zł - w zależności od skali zjawiska i uciążliwości...
1 2 3 4 5 6 7 12 13