Podrzecze

Podrzecze – przerwa w dostawie prądu

Jak informuje Tauron Dystrybucja S.A. na terenie gminy Podegrodzie wystąpią w przyszłym tygodniu przerwy w dostawie prądu. 17 września 2019 - 8:00 do 12:00 - planowane wyłączenie prądu nastąpi w miejscowości Podrzecze (okolice Fermy...

Podegrodzie, Brzezna, Podrzecze – przerwy w dostawie prądu.

Jak informuje Tauron Dystrybucja S.A. na terenie gminy Podegrodzie wystąpią w tym tygodniu przerwy w dostawie prądu. 3 września 2019 - 8:23 do 11:00 - awaryjne wyłączenie prądu w miejscowości Podegrodzie. 7 września 2019 w godz. 6:00 - 7:00 oraz 18:00 - 19:00 - planowane wyłączenia w części miejscowości Brzezna,...

Podegrodzie: Nowa linia MPK nr 39 do Rogów, zmiana rozkładu linii nr 33

Już 2 września w życie wejdą zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MPK, obsługujących gminę Podegrodzie. Uruchomiona zostanie także nowa linia nr 39 do Rogów. Nowa linia autobusowa nr 39 będzie funkcjonować na trasie Nowy Sącz – Rogi. Rozkład jazdy zostanie zaktualizowany na stronie internetowej MPK Nowy Sącz....

Harmonogram zebrań sołeckich w gminie Podegrodzie

We wrześniu w gminie Podegrodzie ruszają zebrania sołeckie. Na zebraniach zostanie poruszony m. in. temat podziału funduszy sołeckich na 2020 rok. Harmonogram zebrań: Lp Sołectwo Termin...

Powstanie nowy most na Dunajcu. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Podegrodzie.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wraz z wicemarszałkiem Małopolski Łukaszem Smółką poinformowali o uzyskaniu rządowego dofinansowania na budowę nowego mostu na Dunajcu. Inwestycja odbędzie się dzięki wsparciu nowego, rządowego programu "Mosty dla regionów". Trzeci most, który połączy obwodnicę...

Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie, zmiana rozkładu jazdy linii nr 34

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuję, że od dnia 26.08.2019r. (poniedziałek) wybrane kursy linii autobusowej nr 34 zostaną przedłużone do miejscowości Stronie w gminie Łukowica. Trasa linii nr 34 rozpoczyna się na Dworcu Autobusowym w Nowym Sączu, następnie biegnie przez Chełmiec, Podegrodzie, a kończy się przy...

Podegrodzie: Zasiłki dla osób, które poniosły straty w wyniku marcowych wichur.

W związku z gwałtownymi wichurami w dniu 11 marca 2019r, które na terenie gminy spowodowały szkody w niektórych gospodarstwach domowych, Wójt Gminy Podegrodzie zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Na ten cel zgodnie z oszacowanymi szkodami przyznana...

Ankieta na temat sposobu ogrzewania budynków w gminie Podegrodzie

W związku z realizacją badań związanych z ochroną powietrza przez Gminę Podegrodzie opracowana jest zbiorcza baza, dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy. Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego został przyjęty uchwałą z dnia 23 stycznia 2017 r., w związku z tym Sejmik...

Najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów. Podegrodzie na 787 pozycji.

Gmina Podegrodzie znalazła się na 787 pozycji w opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny wykazie dochodów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Opublikowany wykaz obejmuje 2478 samorządów. Zestawienie zostało utworzone na podstawie dochodów własnych, jak również  wpływów z podatków i opłat oraz...
1 2 3 4 5 6 7 10 11