Juraszowa

Istotne wydarzenia i informacje, dotyczące mieszkańców miejscowości Juraszowa.

Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy Podegrodzie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Długołęce Świerkli i Ludowy Klub Sportowy „Gród” zapraszają mieszkańców gminy Podegrodzie do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej będzie rozgrywany w kategoriach: Kobiety (Open) Mężczyźni (do 15 lat, do 35 lat, plus 35 lat) Sportowa rywalizacja...

Podegrodzie – nie będzie drugiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w tym roku

Jak informuje Urząd Gminy Podegrodzie - w tym roku nie zostanie zorganizowana druga zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie kontenerowym w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Tego typu odpady można zawozić przez cały rok do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu (GPSZOK), bez...

Podegrodzie – stawka MPK w przyszłym roku bez zmian

15 listopada 2019 r. gmina Podegrodzie podpisała z władzami Nowego Sącza porozumienie, dotyczące obsługi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Obecnie gmina Podegrodzie płaci za tzw. wozokilometr 2,59 zł, jednak MPK chciała tę stawkę podnieść do 3 zł, co oznaczałoby podwyżkę rzędu kilkudziesięciu...

Przerwa w dostawie prądu w gminie Podegrodzie

Jak informuje Tauron Dystrybucja S.A. w tym tygodniu na terenie gminy Podegrodzie wystąpią przerwy w dostawie prądu. 15 listopada (piątek) w godzinach 8:00 - 15:00 wystąpi planowane wyłączenie prądu w miejscowości: Rogi, Juraszowa, Podegrodzie, przysiółek: Place Juraszowskie. Przerwa wystąpi również 14 listopada...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego

Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, którzy ukończyli 50 lat mogą od jutra (13.11.2019) zapisać się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy i poziomu witaminy D3. Badania są finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Akcja ma na celu rozpoznanie osteoporozy i ocenę zagrożenie tą...

Kontrola sprzętu komputerowego w gminie Podegrodzie.

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,  do 15 stycznia zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy kontrola użyczonego sprzętu komputerowego. Beneficjenci proszeni są  o udostępnienie do wglądu użyczonego im sprzętu komputerowego. W sytuacji,...

Cyfrowa inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Podegrodziu

W miesiącach czerwiec, lipiec na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono również system administracji oraz zbudowano stronę internetową...

W Podegrodziu 33 pary małżeńskie świętowały swoje jubileusze

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu pary małżeńskie z gminy Podegrodzie świętowały swoje jubileusze.  Uroczystości rozpoczęły się 24 października od mszy św. o godz. 14:00 w Kościele pw. Św. Jakuba w Podegrodziu. Następnie jubilaci udali się na salę Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu....

Mandat za palenie liści.

Palenie liści jest zabronione. Na terenie ogródków działkowych, czy też w ogródka domów prywatnych nie można palić odpadów zielonych. Osobom, które w ten sposób pozbywają się traw i liści grożą mandaty. Ich wysokość mieści się w przedziale od 20 zł do 500 zł - w zależności od skali zjawiska i uciążliwości...

PiS wygrywa wybory parlamentarne, uzyskując w gminie Podegrodzie 76,92 % głosów

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa tegoroczne wybory parlamentarne, zdobywając 44,57 procent głosów. Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,65 procent uplasowała się na drugim miejscu. (wyniki PKW z prawie 91 proc. komisji obwodowych) Do parlamentu powróci również Lewica, która uzyskała poparcie na poziomie 12,27%. Mandaty w...
1 2 3 4 5 6 7 10 11