Edukacja

Szkoła Podstawowa w Brzeznej „W hołdzie Niepodległej”

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości I nie ma prawa do przyszłości" - Marszałek Józef Piłsudski Szkoła Podstawowa w Brzeznej do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przygotowywała się cały rok, realizując projekt edukacyjny „Niepodległa”. Tę...

„Mazurek Dąbrowskiego” na czterysta głosów

Piątek 9 listopada 2018r. był niezwykle uroczystym dniem w Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu. Obfitował w wiele niecodziennych wydarzeń w ramach szkolnych obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Aby nadać jeszcze większej rangi wydarzeniom, całą...

„Rekord dla Niepodległej” -wspólne odśpiewanie hymnu

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej ponad 4,8 mln uczniów (4 815 000) i prawie 470 tys. nauczycieli i pracowników oświaty (468 930) z ponad 24 tys. przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych (24 120) zgłosiło swój udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Minister...

Odblaskowa Szkoła w SP Stadła

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Stadłach przystąpiła do Akcji „Odblaskowa Szkoła” organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, której celem jest wyposażenie wszystkich uczniów w gadżety odblaskowe oraz promowanie bycia widocznym na drodze. W ramach akcji odbyły się następujące...

mLegitymacja szkolna

Wydanie mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przewiduje podpisane 16 października br. przez Minister Annę Zalewską znowelizowane rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. W obecnych czasach telefony komórkowe nie...

Próbny egzamin ósmoklasistów

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,...

Uczniowie SP w Stadłach wiedzą, że nigdy nie jest za późno na naukę języków

Uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Stadłach, wraz z nauczycielem języka angielskiego, przygotowali apel poświęcony Europejskiemu Dniu Języków. 26 września to coroczne święto języków ustanowione przez Radę Europy w 2001 roku, ale każdy moment jest dobry na to, aby przypomnieć uczniom jak ważna jest nauka...

MEN przypomina: Nauka w przedszkolach publicznych jest bezpłatna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, iż zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych. Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się 3 września zgodnie z harmonogramem: Szkołą Podstawowa w Długołęce - Świerkli: 8:30 - Msza Św. z okazji rozpoczęcia roku nowego szkolnego, 9:30 - apel i spotkania z wychowawcami w klasach; Szkoła Podstawowa w Podegrodziu 8:00 – Korowód ze...

Stypendia szkolne 2018/2019 – składanie wniosków od września

Już od 1 do 15 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Podegrodziu będzie można będzie składać wnioski o stypendium szkolne na rok 2018/2019. Wnioski należy składać w pokoju nr 29 w godzinach od 8.00 do 16.00 (poniedziałki) oraz od 7.00 do 15.00 (od wtorku do piątku). Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie...
1 2 3 4 5 6 7 8 9