Rogi. Przekaźnik sieci Play
Rogi. Okolica, w której ma powstać masz telekomunikacyjny.

W Rogach ma powstać maszt telekomunikacyjny sieci Play. Okoliczni mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić.

Spółka P4, która jest właścicielem sieci Play planuje postawić maszt telekomunikacyjny i uruchomić stację bazową w miejscowości Rogi w gminie Podegrodzie. Nie podoba się to okolicznym mieszkańcom, którzy przede wszystkim boją się o zdrowie swoje i swoich bliskich. Oprócz mieszkańców zapytaliśmy o zdanie w tej sprawie przedstawiciela sieci Play oraz władze gminy Podegrodzie.

Przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play (wieża o wysokości prawie 44m, 9 anten sektorowych, 6 anten radioliniowych) protestują przede wszystkim mieszkańcy, którzy znajdują się w sąsiedztwie działki, gdzie powstać ma wspomniana stacja bazowa.

Mieszkańcy Rogów nie chcą masztu telekomunikacyjnego

Mieszkańcy Rogów zebrali podpisy i wysłali pisma m. in. do Starosty Nowosądeckiego, w których informują, że w związku z budową masztu telekomunikacyjnego obawiają się nie tylko o zdrowie swoje i swoich bliskich, ale także o swoje sady oraz pasieki, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, a są ich głównym źródłem utrzymania.

My, mieszkańcy wsi Rogi, dowiadujemy się o takiej budowie, a nasze pola sadownicze są przylegające do tejże działki. O ile nam wiadomo, jak się coś buduje to powinna być zgoda właścicieli pól przylegających do tej działki. Nam nic nie było o tym wiadomo. Informujemy, iż utrzymujemy się tylko z gospodarstwa sadowniczego i mamy obawy, że nasz urodzaj jabłek kategorycznie zmniejszy się. Zawiadamiamy, że w sąsiedztwie jest gospodarstwo pasieczne, które posiada sto rodzin pasiecznych i są duże obawy, że te pszczoły nie będą nam zapylać sadów, a może i będą ginąć.

– czytamy w piśmie wysłanym do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Karygodnym jest, że nikt do tej pory nie wziął pod uwagę, że wydanie spornego pozwolenia na budowę stwarza rażące zagrożenie dla zdrowia i życia otoczenia i żądamy wzięcia tego pod uwagę.

– to fragment kolejnego pisma mieszkańców Rogów.

Rogi - okolica, gdzie powstać ma nadajnik sieci Play

Okolica, w której ma powstać nadajnik

Co na to władze gminy Podegrodzie?

Petycja mieszkańców w sprawie zablokowania budowy masztu wpłynęła także w marcu br. do Urzędu Gminy Podegrodzie. Zapytaliśmy w Urzędzie dlaczego mieszkańcy nie otrzymali jeszcze odpowiedzi – okazuje się, że zgodnie z ustawą Urząd ma 90 dni na odpowiedź, co daje szansę na rozeznanie sytuacji w danej sprawie.

19 maja br. miało odbyć się spotkanie w tej sprawie w Rogach, na którym pojawiło się bardzo dużo mieszkańców gminy Podegrodzie, ale ze względu na trwającą epidemię rozmowy zostały ograniczone do kilku osób reprezentujących strony sporu oraz przeniesione do Urzędu Gminy. Następującą informację uzyskaliśmy w Urzędzie:

Spotkały się: osoby zainteresowane w sprawie oraz Wójt Gminy Podegrodzie i pracownik Referatu Ochrony Środowiska. Dyskusja dotyczyła położenia budowy masztu oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Do urzędu nie wpłynęło pismo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli nie było wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zapytaliśmy także, czy jeśli duża liczba mieszkańców będzie przeciwna budowie stacji bazowej, to Urząd Gminy Podegrodzie jest w stanie wstrzymać budowę. Odpowiedź znajduje się poniżej:

Organem wydającym decyzję w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, które w dniu 14 maja br. (data wpłynięcia pisma na dziennik podawczy) decyzją poinformowało wszystkie zainteresowane strony w sprawie, w tym Gminę Podegrodzie, o zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu projektu budowy i udzieleniu pozwolenia na budowę masztu. Wszystkie zapytania i zastrzeżenia w powyższej sprawie, należy więc kierować do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Gmina, nie będąca stroną w danej inwestycji nie może wstrzymać jej budowy.

Należy zwrócić uwagę na dobro ogólno-społeczne wszystkich mieszkańców, szczególnie tej części Gminy Podegrodzie, gdzie jest odczuwalny brak sygnału. Wzmożona aktywność w internecie spowodowana pandemią i obowiązkiem zdalnej pracy oraz zdalnego nauczania dzieci i młodzieży, boleśnie uświadomiła nam, jak uciążliwe stało się dla mieszkańców ograniczenie spowodowane niskim lub nawet brakiem sygnału.

Co na to operator sieci Play?

Maszt telekomunikacyjny. Zdjęcie poglądowe

Maszt telekomunikacyjny. Zdjęcie poglądowe

W ramach swojej działalności operacyjnej P4 sp. z o.o. (operator sieci PLAY) prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w Rogach. Celem prowadzonych inwestycji jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na niezakłócone rozmowy oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego.

– mówi w rozmowie z naszym portalem Jan Pilewski, przedstawiciel Biura Prasowego sieci Play.

Inwestycja PLAY w miejscowości Rogi znajdującej się na terenie gminy Podegrodzie jest obecnie na etapie procedury przygotowawczej. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia. Rozwijając naszą infrastrukturę sieciową, zawsze dbamy o przestrzeganie prawa i staranne wypełniania wszystkich regulacji, które nas dotyczą jednocześnie wsłuchując się w oczekiwania naszych klientów związane z zapewnieniem wysokiej jakości usług. Planowana inwestycja obecnie nie zakłada wykorzystania urządzeń stricte dedykowanych technologii 5G. Czas epidemii oraz ostatnie miesiące obfitują w wiele tzw. fake-newsów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury telefonii komórkowej. Rozumiemy, że odróżnienie fałszywych od prawdziwych informacji może być dla wielu osób niełatwe. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane technologią 5G, w pierwszej kolejności do weryfikacji wartości merytorycznej źródeł traktujących o rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

– dodaje Jan Pilewski.

Zdania na temat szkodliwości tego typu nadajników są podzielone. Większość mieszkańców, którzy kontaktowali się z naszą redakcją w tej sprawie, jest nastawionych do inwestycji sceptycznie, ale są także zwolennicy, którzy cieszą się, że w naszej gminie będzie lepszy zasięg.

Czekamy na odpowiedź starostwa

Protest mieszkańców gminy Podegrodzie przeciwko budowie masztu sieci Play

Zapytaliśmy także Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, czy możliwe jest wstrzymanie pozwolenia na budowę masztu telekomunikacyjnego w Rogach, jeśli przeciwko tej inwestycji będzie duża liczba mieszkańców gminy Podegrodzie. Niestety nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej odpowiedzi. Poinformujemy Was, jak tylko uzyskamy odpowiedź.