Minister napisał do mieszkańców miejscowości Rogi

Mieszkańcy miejscowości Rogi bardzo cieszą się z decyzji PGW Wód Polskich o zaprzestaniu dalszych prac związanych z budową zbiorników retencyjno-przeciwpowodziowych na potoku Słomka. Wczoraj przesłali do naszej redakcji list, który otrzymali od Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej.

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj. Cieszymy się, że jako pierwsi nagłośniliśmy sprawę, gdy rozpoczęły się konsultacje społeczne, ponieważ wielu mieszkańców gminy Podegrodzie nie miało pojęcia o planowanej inwestycji. Projekt miał także swoich zwolenników, ale większość mieszkańców (zwłaszcza tych, których projekt dotyczył bezpośrednio) była przeciwko. W zależności od wybranego wariantu, nawet kilkudziesięciu mieszkańców Rogów mogłoby zostać przesiedlonych. Mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych pisali protesty, które zawierały bardzo merytoryczne argumenty, przeciwko planowanej inwestycji.

Mieszkańcy Rogów nie chcą stracić dorobku całego życia. Piszą protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych.

Bardzo istotnym elementem prowadzonych prac koncepcyjnych było przeprowadzenie w dniach 24 sierpnia – 13 września br. konsultacji społecznych zaproponowanych rozwiązań w szczególności z mieszkańcami gminy Podegrodzie.

– napisał w liście do mieszkańców minister Marek Gróbarczyk.

W związku z Państwa sprzeciwem dotyczącym przedłożonej do konsultacji koncepcji ochrony przed powodzią, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Państwa głos został wzięty pod uwagę, a zbiorniki w lokalizacjach wskazanych w.wym. koncepcji nie będą realizowane. PGW Wody Polskie zdecydowało o zaprzestaniu dalszych prac projektowych związanych z przedmiotową inwestycją.

– dodaje minister.

Minister zapewnił także, że wszelkie podejmowane rozstrzygnięcia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Sądeckiej i jej mieszkańców, a szczególności w rejonie gminy Podegrodzie muszą mieć pozytywną opinię właściwych organów, ale przede wszystkim stanowić kompromis wypracowany ze społecznością lokalną.

Zaistniała sytuacja wykazała, że możliwe jest prowadzenie pogłębionego dialogu w ramach konsultacji społecznych, w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania interesów wielu stron. Nakłady ponoszone na ochronę przeciwpowodziową mają bowiem służyć mieszkańcom i nie powinny powodować obaw społecznych.

– dodał minister Marek Gróbarczyk na zakończenie.

Poniżej pełna treść listu.

List ministra Gróbarczyka do mieszkańców Rogów