Nie będzie zbiorników retencyjnych w gminie Podegrodzie. Protest mieszkańców okazał się skuteczny.

Na początku września portal podegrodzkie.info, jako pierwszy poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu budowy zbiorników retencyjnych na potoku Słomka w gminie Podegrodzie oraz o protestach mieszkańców w tej sprawie. Ostatecznie protesty okazały się skuteczne, Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie opublikowało obwieszczenie, w którym informuje o zaprzestaniu dalszych prac projektowych, związanych z tą inwestycją.

Mieszkańcy Rogów nie chcą stracić dorobku całego życia. Piszą protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych.

W zależności od wariantu projektu, nawet kilkudziesięciu mieszkańców Rogów mogłoby zostać przesiedlonych. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie elektronicznej. Mieszkańcy pisali wnioski i składali uwagi do przedstawionego projektu. Lokalna społeczność kategorycznie sprzeciwiła się budowie zbiorników, mieszkańcy nie chcą stracić dorobków całego życia, pól uprawnych, z których się utrzymują. Nie chcą także oglądać za oknem swoich domów wałów, które poza aspektem wizualnym mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo domowników. (informują tutaj np. o katastrofie na Witce lub przelaniu zbiornika Kańczuga).

O zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy także Urząd Gminy Podegrodzie, jednak nie uzyskaliśmy wtedy jednoznacznej odpowiedzi, czy gmina popiera budowę zbiorników, czy też nie.

(..) Dodać należy, iż Urząd Gminy pracuje również nad sformułowaniem swojego stanowiska, jego finalny kształt uzależniony będzie od treści stanowisk uzyskanych w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Kilka dni temu otrzymaliśmy informację z Urzędu Gminy Podegrodzie o nowym stanowisku w tej sprawie:

Wójt Gminy Podegrodzie podjął decyzję o interwencji do Ministra Marka Gróbarczyka z Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Minister, mając na uwadze stanowisko Gminy i przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, zapewnił Wójta Gminy Podegrodzie o podjęciu decyzji o zaprzestaniu budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogi.

16 września 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie opublikowało obwieszczenie, w którym czytamy:

W wyniku konsultacji ustalono, że żaden z przedstawionych w opracowanej koncepcji wariantów budowy zbiornika/zbiorników retencyjno-przeciwpowodziowych na potoku Słomka nie uzyskał akceptacji lokalnej społeczności. 

W związku z powyższym, z uwagi na brak akceptacji proponowanych rozwiązań budowy zbiornika/zbiorników przez mieszkańców gminy Podegrodzie w szczególności miejscowości Rogi, PGW Wody Polskie zdecydowało o zaprzestaniu dalszych prac projektowych związanych z przedmiotową inwestycją.

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest poniżej.