Spotkanie promujące katalog „Sądecczyzna sto lat temu w fotografii Wojciecha Migacza”

W Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu będzie miała miejsce prezentacja katalogu autorstwa Anny Bomby „Sądecczyzna sto lat temu w fotografii Wojciecha Migacza”. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 17.00.

To poszerzone wznowienie cieszącego się dużym zainteresowaniem katalogu, poświęconego Wojciechowi Migaczowi – wiejskiemu fotografowi z Gostwicy, osobie nietuzinkowej – pasjonatowi, wynalazcy, społecznikowi. W katalogu zamieszczono ponad 300 fotografii, rysunków, zapisków oraz pamiątek osobistych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Podczas spotkania:

  • do kupienia katalog w promocyjnej cenie,
  • prezentacja wystawy „Fotografował Wojciech Migacz z Gostwicy pow. Nowy Sącz”.

Współorganizatorzy:

  • Biblioteka Gminna w Podegrodziu
  • Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

Sfinansowano ze środków Województwa Małopolskiego

WSTĘP BEZPŁATNY

Więcej na temat Wojciecha Migacza pisaliśmy w poniższych artykułach:
Odsłonięcie pomnika oraz wystawa prac Wojciecha Migacza w Podegrodziu
Podegrodzie. Grób Wojciecha Migacza gruntownie przebudowany
Wystawa „Fotografował Wojciech Migacz z Gostwicy pow. Nowy Sącz”.