Odsłonięcie pomnika oraz wystawa prac Wojciecha Migacza w Podegrodziu

26 listopada 2019 roku na Cmentarzu Komunalnym w Podegrodziu odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Wojciecha Migacza, wiejskiego fotografa, wielkiego patrioty i człowieka zasłużonego dla gminy Podegrodzie.

Pomnik został postawiony z inicjatywy Stowarzyszenia Lachów Podegrodzkich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się :
Józef STEC- firma ARTStec Nowy Sącz – wykonawca projektu , Paweł WOJAK- firma PAWLIMEX z Męciny, który przekazał bezpłatnie kamień na wykonanie pomnika oraz sponsorzy: Zofia i Wiesław Czop, Regina i Jan Plata, Sławomir Czop, Magdalena Konstanty – prezes BS w Podegrodziu.

Poświęcenia pomnika dokonał ks. proboszcz Józef Wałaszek. W uroczystości wzięła udział rodzina W. Migacza oraz mieszkańcy Podegrodzia i Gostwicy. Uczestnikom uroczystości którzy przyczynili się do budowy pomnika Wójt gminy Podegrodzie wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury wręczyli symboliczne statuetki jako podziękowanie za pomoc w realizacji inicjatywy. Po uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyła się wystawa prac Wojciecha Migacza.

Fotografie Wojciecha Migacza obrazują różne aspekty życia Lachów

Wojciech Migacz urodził się 7 września 1874 roku w zamożnej rodzinie chłopskiej Józefa i Marii z domu Szczygieł. W 1890 r. ukończył ludową szkołę powszechną w Gostwicy. Od 1890 do 1894 r., uczęszczał do Cesarsko-Królewskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, w której uzyskał specjalność tokarza i snycerza. Fotografować nauczył się podczas edukacji w Zakopanem. W latach od 1894 do 1897 r. odbywał służbę wojskową w 20 Galicyjskim Pułku Piechoty „Księcia Pruskiego Henryka” w Krakowie. Po skończeniu służby wojskowej pracował u „mistrzów przemysłu drzewnego w Krakowie i Nowym Sączu”. W 1902 r. powrócił na stałe do Gostwicy, gdzie rodzice przekazali mu gospodarstwo rolne.

Wystawa „Fotografował Wojciech Migacz z Gostwicy pow. Nowy Sącz”.

Zarówno rolnictwo, jak tokarstwo i snycerstwo, traktował jako zajęcia drugorzędne. Fotografia była jego pasją ale też źródłem utrzymania. Fotografował bardzo dużo, głównie śluby, pogrzeby oraz indywidualne portrety. Fotografie Wojciecha Migacza obrazują różne aspekty życia Lachów: zabudowę wsi, całoroczne prace w gospodarstwie, zajęcia rolnicze, spotkania towarzyskie i rodzinne oraz zwyczaje i obrzędy lachowskie. Na początku lat dwudziestych zaczął wykonywać zdjęcia o charakter reportażowym z różnych wydarzeń, np. przejazd W. Witosa ulicami Nowego Sącza. Ciągle doskonalił swój fotograficzny warsztat, interesował się wszelkimi nowinkami z tego zakresu. Zmarł 24 grudnia 1944 roku. Jego fotografie ukazują kulturę i przemiany lachowskiej wsi. Prace „chłopskiego fotografa” mają dziś dużą wartość dokumentalną i historyczną.

źródło, fot. GOK Podegrodzie