Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na pierwszy kwartał 2020 roku – cz. 1

Urząd Gminy Podegrodzie udostępnił harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2020 dla miejscowości: Olszana, Olszanka, Naszacowice, Podegrodzie, Mokra Wieś, Juraszowa, Rogi.

Na razie dostępny jest harmonogram na pierwszy kwartał nowego roku. Odpady będą odbierane od godz. 7:00 (W dniu odbioru powinny być wystawione przed posesję w widocznym miejscu, umożliwiającym swobodny dojazd). Usługi świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o.
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 18 26 25 095 wew. 22 lub 38.

Podwyżka opłaty za wywóz śmieci dla mieszkańców gminy Podegrodzie