Podwyżka opłaty za wywóz śmieci dla mieszkańców gminy Podegrodzie

29 listopada 2019 r. Rada Gminy Podegrodzie podjęła uchwałę, określającą opłaty za wywóz śmieci na terenie naszej gminy. Od 1 stycznia 2020 r. nastąpi kilka zmian, jeśli chodzi o wywóz śmieci. Konieczna będzie segregacja śmieci, za jej brak mieszkańcy będą płacić kary. Każdy mieszkaniec gminy Podegrodzie niestety zapłaci w przyszłym roku wyższą stawkę podstawową za wywóz odpadów komunalnych.

Z trzech zaproponowanych wariantów została wybrana stawka najwyższa wynosząca 18,75 zł od jednego mieszkańca, jednak firma wywożąca śmieci będzie je odbierać dwa razy w miesiącu.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości

Na początku dyskusji głos zabrała Elżbieta Popardowska – Kierownik referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

Drastycznie zmieniła się ustawa o utrzymaniu porządku w gminach. Przede wszystkich ta częstotliwość – dwa razy w miesiącu biodegradowalne i dwa razy w miesiącu zmieszane. I ta cena będzie już obejmowała ten odbiór, jesteśmy na etapie rozmów z firmą odbierającą odpady komunalne.(..)

Jeśli chodzi o pozostałe zmiany – mieszkańcy nie mogą zadeklarować teraz odbioru śmieci zmieszanych, segregacja jest obowiązkowa. Dodatkowo system musi się bilansować. Tak wynika z ustawy o utrzymaniu czystości, w związku z tym nie może być dopłat z budżetu gminy.

Głos zabrał radny Jerzy Jasiński pytając, czy ta umowa jest wynegocjowana, czy dopiero w trakcie negocjacji, bo jeśli w trakcie negocjacji, to możliwe że na początku roku firma AVR ponownie podniesie stawki. W odpowiedzi Elżbieta Popardowska odpowiedziała, że ma nadzieję, że firma nie podniesie znacznie stawek, ponieważ gmina chce wyłączyć odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Ciekawe pytanie zadał także radny Marek Gomółka:

Ustawa narzuca, że musi się bilansować – to dlaczego mamy trzy warianty do wyboru?

W odpowiedzi usłyszał, że ostatecznie to Rada decyduje o stawce, jednak według przepisów i wyliczeń, wynikających z ustawy – system musi się bilansować.

Według ustawy gmina Podegrodzie nie może dopłacać do wywozu odpadów komunalnych

W dalszej części dyskusji głos zabrał radny Sławomir Czop:

Jeżeli mamy niewynegocjowane warunki, to czy my musimy tę uchwałę podejmować Szanowni Państwo już dzisiaj? (…) bo jeżeli te negocjacje poszłyby w dobrym kierunku i jednak te ceny nie będą takie wysokie, to od razu pokazujemy uchwałą, jakie mamy środki i jakie chcemy przekazać na te działania związane z utrzymaniem czystości, to od razu jesteśmy na skreślonej pozycji i od razu tę cenę podbiją, przynajmniej do tej kwoty, którą mamy, prawda? (…) może w takim razie zasadne byłoby, aby podjęcie tej uchwały przełożyć przynajmniej do kolejnej sesji?

Skarbnik Gminy Podegrodzie Agnieszka Pacholarz odpowiedziała, że według przekazanych materiałów i wyliczeń, stawki które mieszkańcy płacą obecnie spowodowałyby deficyt na poziomie 941 tys. złotych, a w obecnej chwili gminy Podegrodzie na to nie stać. Przyjęcie uchwały, która umożliwi bilansowanie jest niezbędne.

Następnie poruszono kwestię osób, które będą uchylać się od segregacji śmieci. Ustawa mówi, że takie osoby będą płacić nie mniej niż dwukrotność i nie więcej niż czterokrotność opłaty podstawowej. Więc, jeśli ktoś nie będzie segregował śmieci przez 3 miesiące, zapłaci przez te trzy miesiące opłatę podwyższoną, a gdy zacznie je segregować będzie już płacił stawkę podstawową. W tym przypadku Rada przegłosowała opłatę podwyższoną w wysokości dwukrotności stawki podstawowej. 14 radnych zagłosowało za dwukrotnością stawki podstawowej, wstrzymał się radny Sławomir Czop.

Radny Jasiński zapytał, czy gmina ma gwarancję, że za rok nie będziemy mieli kolejnej podwyżki śmieci.  Obecna umowa obowiązuje do roku 2022. W odpowiedzi głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Józef Kotarba. Zaznaczył, że niestety nie mamy wpływu na zapisy, które są w umowie, a które umożliwiają firmom podnoszenie stawek za wywóz śmieci.

Głos zabrał również Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach:

Na poprzedniej sesji informowałem o udziale w konwencie wójtów, burmistrzów w Krakowie. Tylko w tej kwestii odbioru odpadów komunalnych nie było wójta, burmistrza, starosty, który wyraziłby zadowolenie. Wszyscy stoją pod pręgierzem i nie ma światełka w tunelu, nie ma zmiłuj się, to nie jest czyjaś zła wola. Jest ogromny problem. Są na terenie naszych gmin, tutaj Sądecczyzny podjęte działania, abyśmy z tym problemem (ciągłych podwyżek, niezależnych od nas sobie poradzili – przyp. red.). W tym kierunku idą działania żeby to zastopować, żeby tej niekończącej się podwyżki nie było. (..) Chodzi o wybudowanie spalarni odpadów śmieci. Już 11 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie, dotyczące tego tematu. Idzie to w dobrym kierunki, ponieważ wójtowie, burmistrzowie widzą, że tylko w jedności siła.

Radny Sławomir Czop ponownie zapytał, czy w związku z omówionymi  kwestiami na pewno tę uchwałę trzeba podjąć dzisiaj. Skarbnik Gminy Agnieszka Pacholarz odpowiedziała, że wzrost ceny opłaty śmieciowej został uwzględniony w budżecie na przyszły rok i mogłoby nie starczyć czasu na podjęcie uchwały budżetowej, jeśli nie zostanie przegłosowana dzisiaj.

Jak głosowali radni gminy Podegrodzie?

Po długiej dyskusji Rada Gminy Podegrodzie rozpoczęła głosowanie na stawkami opłat. Głosowano wariant, który ma zbilansować wydatki na odbiór śmieci bez dopłat ze strony gminy. Stawki te są następujące:

  • od jednego mieszkańca: 18,75 zł
  • w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym mieszka od 2 do 5 osób: 18 zł
  • jeśli w gospodarstwie domowym mieszka od 6 do 7 osób: 16,25 zł
  • w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym mieszka powyżej 8 osób: opłata 94, 80 za wszystkich domowników

Wszystkie stawki mogą być o 50 groszy mniejsze, jeśli zagospodarujemy odpady biodegradowalne – tzn. jeśli mamy przydomowy kompostownik.

Przy pierwszym głosowaniu system nie zadziałał, a więc głosowanie zostało powtórzone. W drugim głosowaniu za przyjęciem uchwały zagłosowało 7 radnych. Radny Jan Opiela nie oddał głosu, więc głosowano po raz trzeci.

W trzecim głosowaniu za przyjęciem uchwały byli: Leszek Brotoń, Piotr Dyrek, Marek Gomółka, Józef Kotarba, Teresa Matiasz, Krystyna Mrówka, Andrzej Padula oraz Wioletta Łatka. Przeciwko zagłosowali radni: Sławomir Czop oraz Jerzy Jasiński. Reszta radnych wstrzymała się od głosu, w tym także radny Jan Opiela, który wcześniej nie oddał głosu. W stosunku do drugiego głosowania, zdanie zmieniła radna Krystyna Mrówka, co przyczyniło się do ostatecznego podjęcia uchwały.

Transmisja z XIII Sesji Rady Gminy Podegrodzie dostępna jest tutaj.