Od 7 listopada zmiany w przepisach o kontroli drogowej.

Od 7 listopada obowiązują nowe zasady podczas kontroli drogowych. Można dostać nawet 500 zł mandatu za to, że zdenerwowani będziemy wiercić się w fotelu czy też podejmiemy próbę dyskusji z policjantem. Mandat kierowca będzie mógł otrzymać w chwili, gdy nie zastosuje się do poleceń funkcjonariusza.

Ponad to, jeśli podczas kontroli nie będziemy trzymać rąk na kierownicy – również grozi nam za to mandat 500 zł. Należy pamiętać o tym, że jeśli zostaniemy wezwani do zatrzymania się przez funkcjonariuszy, musimy zatrzymać auto i czekać, aż podejdzie do nas policjant. Nie można gasić silnika, a ręce powinny być widoczne na kierownicy.

Zmiany, jakie są wprowadzone od 7 listopada, dotyczą również uprawnień policjantów podczas kontroli drogowych. Kierowcy będą musieli pozwolić na sprawdzenie bagażnika, komory silnika oraz wnętrza auta. Policjant będzie miał obowiązek sprawdzenia i spisania przebiegu licznika, a następnie podania informacji do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W świetle nowych przepisów rośnie rola i kompetencje funkcjonariuszy dokonujących kontroli drogowej.

Nowe regulacje pozwolą również na to, aby kontrole policyjne odbywały się w różnych miejscach. Do tej pory policjanci nie mogli np. zatrzymywać się w miejscu niedozwolonym, włączyć sygnały świetlne. Od 7 listopada nie będą musieli tego robić, nawet wtedy, gdy zaparkują radiowóz (oznakowany czy też nie) na wyspie przystankowej czy chodniku.

Kierowcy nie będą mogli podważać ich kompetencji, a nie zastosowanie się do ich poleceń oznaczać będzie surową karę. Policjanci drogówki będą mogli dokonywać kontroli w niemalże dowolnym miejscu, nawet jeśli łamią tym samym przepisy ruchu drogowego pod warunkiem, że sami nie stwarzają w ten sposób zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu

W rozporządzeniu szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego zachowano większość obecnie obowiązujących regulacji dotyczących kontroli drogowej. Nowe regulacje mają doprecyzować dotychczasowe procedury działania policji.