Zmarł pochodzący z Podegrodzia prof. Adam Frączek, wieloletni rektor APS w Warszawie.

18 października zmarł pochodzący z Podegrodzia prof. dr hab. Adam Frączek, wieloletni rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Adam Stanisław Frączek urodził się 1 listopada 1935 r. w Podegrodziu. W 1958 roku ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1965 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W 1987 otrzymał tytuł profesora.

Pracował na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, a także w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przez trzy kadencje był rektorem tej uczelni.

Praca na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej była dziełem życia Profesora Adama Frączka. Od zorganizowania w 1972 roku w ówczesnym Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zakładu Psychologii, poprzez przekształcenie go w Instytut Psychologii APS, utworzenie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, aż do objęcia na czas trzech kadencji najwyższej funkcji Rektora tej Uczelni i doprowadzenie jej do pełnego statusu akademickiego. W trakcie swojej bytności na Uczelni kierował niezliczoną liczbą prac magisterskich, doktorskich, badawczych. Działał w polskich i międzynarodowych Towarzystwach Naukowych, Społecznych i Wydawnictwach. Starał się wprowadzać Akademię, jej pracowników i studentów w europejski świat nauki.

Dla społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej był Mentorem, Mistrzem, Szefem – a nade wszystko naszym Przyjacielem.

– czytamy w komunikacie uczelni.

Nie da się wymienić wszystkich, a nawet większości zasług Profesora Adama Frączka w obszarze nauki, działań organizacyjnych i edukacyjnych. Zasługi te były wielokrotnie zauważane i doceniane . Wyrazem tego są odznaczenia i dyplomy honorowe: Odznaczenie Zasłużony dla Kultury Fizycznej (1978), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Medal im. Marii Grzegorzewskiej (2004), Dyplom Przyjaciel Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2005), Dyplom Uśmiech za Uśmiech Pro Publico Bono (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Odznaczenie Zasłużony dla Warszawy (2008), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011).

W związku z napływającymi do nas kondolencjami i z uwagi na ograniczenia pandemiczne uniemożliwiające udział w pogrzebie wszystkim, którzy chcieliby pożegnać Profesora, zachęcamy do złożenia wyrazów współczucia, podzielenia się wspomnieniami o Profesorze w pamiątkowej Księdze kondolencyjnej.

– informuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Księga kondolencyjna Profesora Adama Frączka >>

źródło, fot. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie / Wikipedia