Zebranie wiejskie w Stadłach

Sołtys wsi Stadła Czesława Ruchała zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godz. 20:00 w budynku OSP Stadła.

Głównym tematem zebrania będzie podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w kwocie 27 365,30 zł.

Uwaga – na zebraniu będą obowiązywać maseczki ochronne.

Stadła - zebranie sołeckie