Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie Podegrodzie

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w dniach 23-26 marca 2020 r., w godzinach od 8:00 do wieczora odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Na każde Sołectwo Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o. o. i Partner Konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, podstawi kontenery w miejscu  zgodnie z poniższym harmonogramem.

Miejsce podstawionych kontenerów na odpady wielkogabarytowe na terenie Gminy Podegrodzie w miesiącu marcu 2020 r.

Lp. Nazwa miejscowości Data odbioru Miejsce podstawionego pojemnika
1 PODRZECZE 23 marca 2020 r. „obok przystanku naprzeciwko remizy OSP”
2. CHOCHOROWICE 23 marca 2020 r. „obok zajezdni autobusowej na zbiorniku przeciwpożarowym”
3. BRZEZNA 23 marca 2020 r. „przy kościele na dolnym parkingu” oraz
„obok remizy OSP na Litaczu”
4. DŁUGOŁĘKA – ŚWIERKLA 24 marca 2020 r. „obok szkoły”
5. GOSTWICA 24 marca 2020 r. „obok mostu na placu w centrum wsi”
6. PODEGRODZIE 24 marca 2020 r. „obok remizy OSP” oraz obok „gminnego żłobka”
7. STADŁA 25 marca 2020 r. „obok remizy OSP”
8. OLSZANA 25 marca 2020 r. „naprzeciwko remizy OSP”
9. OLSZANKA 25 marca 2020 r. „obok remizy OSP”
10. JURASZOWA 25 marca 2020 r. „obok remizy OSP”
11. ROGI 26 marca 2020 r. „powyżej przystanku autobusowego – koło drogi gminnej”
12. MOKRA WIEŚ 26 marca 2020 r. „obok remizy OSP”
13. NASZACOWICE 26 marca 2020 r. „obok boiska sportowego”  oraz „obok starego mostu na Podglince”

źródło: UG Podegrodzie