Wydawanie żywności w ramach programu operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu uprzejmie informuje, iż wydawanie żywności odbędzie się w dni powszednie od 21 do 28 kwietnia 2021 roku, w godzinach od 8.00 do 17.00 w budynku byłej Szkoły Rolniczej w Podegrodziu.

W celu ustalenia dnia i godziny wydania żywności pracownicy Ośrodka będą się kontaktować z poszczególnymi osobami telefonicznie.

W dniach wydawania żywności uczestnicy programu proszeni są o dostosowanie się do wytycznych pracowników. Warunkiem otrzymania paczki żywnościowej będzie okazanie talonu który został wydany przy składaniu wniosku.

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w odbiorze paczek proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Istnieje możliwość dostarczenia paczki przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

WAŻNE!

Podczas obioru żywności pracownicy OPS proszą o zachowanie wszelkich środków ostrożności! Należy pamiętać o założeniu maseczki oraz rękawiczek.