Wolontariusze SP w Podegrodziu w akcji Serce – Sercu

W dniach 13 – 15 grudnia 2018r. trzydziestu trzech wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Podegrodziu pod opieką Anity Karpierz i Iwony Sasak po raz piąty włączyło się do przedświątecznej akcji charytatywnej „Serce – Sercu”, organizowanej przez Fundację Sądecką.

Wolontariusze z plakietkami opatrzonymi symbolem dwóch zachodzących na siebie serc, zbierali produkty spożywcze w dwóch sklepach na terenie Podegrodzia: „Centrum” i „Pokusa”. Dzięki hojności i  zaangażowaniu Podegrodzian, udało się zebrać wiele koszy darów na rzecz potrzebujących.