Wojsko Polskie wraca na Sądecczyznę!

Wczoraj tj. 16 maja 2019 r. wicepremier Beata Szydło i szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedzieli, że w Nowym Sączu zostanie powołany batalion piechoty górskiej wchodzący w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Będzie on liczył ok. 370 żołnierzy zawodowych.

Inicjatywa, by do Nowego Sącza powróciło wojsko, została podjęta przez Towarzystwo Sądeczanin i znalazła szerokie poparcie wśród mieszkańców regionu – zebrano w tej sprawie 30 tys. podpisów. Wicepremier podkreśliła, że uchwałę w tej sprawie jednogłośnie poparł sejmik województwa małopolskiego.

Beata Szydło zaznaczyła, że rząd PiS od początku działa na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jak dodała, wszystkie projekty modernizacji służb mundurowych, a także polityka migracyjna rządu na poziomie UE, były tym podyktowane.

Minister obrony narodowej podkreślił, że jeśli Wojsko Polskie ma być liczniejsze, to musi także wrócić do miejsc, w których wcześniej było, a które zostały przez wojsko opuszczone.

 Jeśli wojsko ma być liczniejsze, musi też wrócić do miejsc, w których kiedyś stacjonowało. I tak będzie w przypadku Nowego Sącza, gdzie w ramach 21 brygady strzelców podhalańskich powołamy batalion piechoty górskiej, którego siedzibą będzie właśnie Nowy Sącz. To niezwykle istotne nie tylko dla regionu. Liczniejsze, dobrze uzbrojone wojsko jest gwarancją naszej pozycji międzynarodowej.

– powiedział Mariusz Błaszczak.

źródło: premier.gov.pl