Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego przy pomniku Stanisława Papczyńskiego

Po zakończeniu uroczystości przekazania sztandaru 1 PSP w Nowym Sączu, przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, pani Małgorzata Waksmundzka-Szarek udała się do Podegrodzia wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”, składając wiązankę kwiatów przy pomniku Stanisława Papczyńskiego.

Kwiaty zostały złożone na działce rodzinnej, w obecności przedstawicieli STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA KULTU ŚWIĘTEGO OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO (zdjęcia wykonał pan Jacek Kula).

Prezes Stow. Krzewienia Kultu Św. Stanisława Paczyńskiego Ireneusz Kapusta w trakcie spotkania przekazał dla Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart płaskorzeźbę Św. St. Papczyńskiego oraz opracowanie o św. Stanisławie Paczyńskim.

Św. Stanisław Papczyński w okresie pobierania nauki znaczną część swojego życia przebywał na Podkarpaciu. W Jarosławiu przyszły święty zadziwił nauczycieli swoją skromnością i świątobliwością. Kiedy profesorowie z kolegium jarosławskiego stawiali go za wzór do naśladowania, wielu kolegów – zwłaszcza szlacheckich synów – było najzwyczajniej zazdrosnych, więc dokuczali mu w szkole. Jego wielka cześć do Maryi kształtowała się na modlitwie i rozmyślaniach przed wizerunkiem Piety w jarosławskim sanktuarium „na Polu”. Imieniem Maryi rozpoczynał i kończył każdy swój dzień.