Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Przez cały Adwent w parafiach diecezji tarnowskiej będzie można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta charytatywna akcja prowadzona jest od 25 lat. Diecezjalna Caritas przygotowała prawie 120 tys. małych świec i 10 tys. dużych.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

To coroczna ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez katolicką Caritas, ewangelicką Diakonię i prawosławną Eleos, podczas której zbierane są pieniądze na rzecz dzieci (m.in. poprzez rozprowadzanie wigilijnych świec i zachęcaniu do wysyłania specjalnych wiadomości SMS).

Zebrane w ten sposób ofiary pomogą dzieciom z rodzin potrzebujących.

– mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

– To dzieci chore, które wymagają kosztownego leczenia i operacji. Myślimy też o wypoczynku dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych. Nasze wsparcie trafia także do placówek, które opiekują się najmłodszymi, czyli m.in. do świetlic.

– dodaje ks. Pietruszka.

Ofiara za małą świece wynosi 5 zł, a za dużą 15 zł.

Już w związku z feriami, parafie będą mogły się starać o dofinansowanie do zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin potrzebujących.