Wczoraj rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Tradycyjnie, raz na 10 lat GUS przeprowadza powszechny spis ludności, który jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Od 15 marca GUS uruchomił specjalną infolinie spisową: 22 279 99 99, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji na temat spisu.

Za niedopełnienie obowiązku może nieść za sobą konsekwencje prawne, łącznie z karą grzywny do 5 tys. złotych. Z kolei za przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym nałożona może zostać kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kłamstwo popełnione w spisie powszechnym uznawane jest więc jako przestępstwo.

GUS uspokaja, że konstrukcja formularza skonstruowana jest w sposób, który ogranicza niemal do zera możliwość popełnienia błędu. A nawet jeśli taki się nam zdarzy, to raczej nie musimy obawiać się o kwestie odpowiedzialności, bo błąd jest przesłanką wyłączającą winę..

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 – od 1 kwietnia 2021

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.