W tych zawodach znajdziesz pracę w 2020 roku

Najnowsze wyniki badania „Barometr zawodów” pokazują, że w dalszym ciągu najłatwiej będzie znaleźć pracę w budownictwie, opiece zdrowotnej, gastronomii oraz w branży IT.

W Małopolsce największe zapotrzebowanie jest na murarzy, kierowników budów, kierowców, mechaników samochodowych, elektryków, krawców, lekarzy, pielęgniarki oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, a także szefów kuchni, kelnerów, piekarzy i cukierników, programistów i grafików komputerowych.

Zdecydowaną przewagę stanowią zawody deficytowe, czyli takie, których najczęściej poszukują pracodawcy. W 2011 roku w Małopolsce mieliśmy 15 zawodów deficytowych, a w 2020 już 35. To efekt tworzonych miejsc pracy oraz koniunktury gospodarczej. Trend ten przejawia się także w niskiej stopie bezrobocia, w naszym regionie na poziomie 4 procent

– informuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Komu będzie trudniej znaleźć posadę?

Może to dotyczyć absolwentów najpopularniejszych kierunków i zawodów nauczanych w większości szkół i uczelni. Problemy ze znalezieniem pracy mogą mieć m.in. filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy, specjaliści administracji publicznej, pracownicy biur podróży, administracji biurowej oraz ekonomiści.

Jak wygląda sytuacja w powiecie nowosądeckim?

W powiecie nowosądeckim w tym roku będzie brakować betoniarzy, zbrojarzy, blacharzy, brukarzy – jako powód tej sytuacja podano lepszą płacę za granicą. Deficytowe zawody to także cukiernicy, fryzjerzy, kelnerzy, barmani, kierowcy autobusów, kierownicy budowy, kucharze, lekarze, murarze, tynkarze, nauczyciele przedszkoli, pielęgniarki i położne,  projektanci baz danych, programiści (brak kandydatów), samodzielni księgowi, spawacze. W tych zawodach powinniśmy bez problemu znaleźć pracę.

Zawody nadwyżkowe, gdzie ofert pracy jest niewiele to z kolei ekonomiści, filolodzy i tłumacze, nauczyciele, pracownicy administracyjni i biurowi, sekretarki, specjaliści technologii żywności i żywienia.

Czym jest „Barometr zawodów”

To jednoroczna prognoza rynku pracy, która pokazuje zapotrzebowanie na zawody. Badanie prowadzone jest lokalnie w całej Polsce, dzięki temu można zobaczyć wyniki dla każdego powiatu, województwa i całościowe dla kraju.

Barometr powstaje podczas panelu ekspertów obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: pracowników powiatowych urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników prywatnych agencji zatrudnienia, pracowników specjalnych stref ekonomicznych, ochotniczych hufców pracy, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, urzędów miast.

Dzięki szerokiemu zapleczu eksperckiemu wyniki uwzględniają różne perspektywy i informacje, których nie ma w statystykach, jak np. powód, dla którego osoba nie podejmuje pracy.

„Barometr zawodów” co roku powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucja województwa małopolskiego.

Pełne wyniki można zobaczyć na stronie www.barometrzawodow.pl.

źródło: Biuro Prasowe UMWM