W Podegrodziu zainaugurowano Rok św. Jakuba – można uzyskać odpust zupełny.

10 stycznia zainaugurowano w Podegrodziu jubileuszowy rok kompostelański. Kościół pw. św. Jakuba w Podegrodziu jest jedną z trzech świątyń w diecezji tarnowskiej, które otrzymały przywilej odpustu zupełnego na czas jubileuszowego Roku św. Jakuba.

Po decyzji Stolicy Apostolskiej, Biskup Ordynariusz wyznaczył kościół św. Jakuba w Podegrodziu, jako miejsce zyskiwania Odpustów w bieżącym roku. Odpust można zyskać przez nawiedzenie świątyni, dłuższą modlitwę wraz z modlitwą w int. Ojca Świętego, Wyznanie wiary i wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, a ludzie obłożnie chorzy, którzy nie mogą przybyć do świątyni mogą zyskać ten Odpust łącząc się duchowo z kościołem parafialnym.

– informują kapłani z Podegrodzia.

Główne uroczystości jakubowe planowane są na lipcowy odpust.