W Podegrodziu powstanie muzeum św. Stanisława Papczyńskiego

2 czerwca 2019 r., podczas obchodów Dni św. Stanisława Papczyńskiego został wmurowany kamień węgielny i odczytano akt erekcyjny pod budowę muzeum poświęconego pamięci o. Stanisława.

Dni św. Stanisława rozpoczęły się o godz. 14:00, uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Podegrodziu. Mszy św. przewodniczył ks. Jan M. Rokosz MIC – kustosz Sanktuarium św. ojca Stanisława w Górze Kalwarii na Mariankach, gdzie spoczywają doczesne szczątki Świętego. Następnie licznie zgromadzenie wierni przeszli w procesji do miejsca, gdzie kiedyś stał rodzinny dom św. Stanisława.

W tym miejscu miało miejsce najważniejsze wydarzenie tego dnia, czyli wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę muzeum. Akt erekcyjny został podpisany m. in. przez proboszcza Józefa Wałaszka, marszałka małopolski Witolda Kozłowskiego, wójta Stanisława Banacha, z-cę wójta Stanisława Mazura, prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego – Ireneusza Kapustę. Następnie akt został złożony w fundamencie Kapliczki Najświętszej Marii Panny i św. Ojca Stanisława. Później zostanie dodana do niego kapsuła czasu, która będzie zawierać m.in.: przypomnienie postaci świętego Stanisława, opis prac Stowarzyszenia z upamiętnieniem fundatora – Bronisława Platy, fotografie z uroczystości.

Następnie uroczystości przeniosły się na plac byłej szkoły rolniczej, gdzie odbył się m.in. jubileuszowy koncert zespołu „Małe Podegrodzie”, który świętował 65-lecie powstania. Na scenie pojawili się także Podegrodzcy Chłopcy, Podegrodzkie Dziopy, Regionalny Zespół „Podegrodzie”, młodzi artyści ze szkoły w Podegrodziu oraz kapela „Sercówka”.

Więcej zdjęć można zobaczyć na oficjalnym profilu portalu podegrodzkie.info w serwisie Facebook.