W Nowym Sączu ruszyły prace związane z formowaniem batalionu strzelców podhalańskich

Zespół roboczy pod przewodnictwem gen. Jarosława Gromadzińskiego, dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej, spotkał się wczoraj tj. 4 czerwca 2019 r. z komendantem WKU Nowy Sącz, komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, a także z prezydentem Nowego Sączą Ludomirem Handzlem i starostą nowosądeckim Markiem Kwiatkowskim. Tematem rozmów było formowanie batalionu strzelców podhalańskich w Nowym Sączu.

Mieszkańcy Nowego Sącza zebrali 30 tysięcy podpisów pod petycją z wnioskiem o odtworzenie garnizonu WP w Nowym Sączu. 16 maja podczas wizyty w tym mieście szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wojsko wróci do Nowego Sącza, informując, iż podjął decyzję o sformowaniu tam batalionu piechoty górskiej, który wejdzie w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

– Jeśli Wojsko Polskie ma być liczniejsze, a stąd kampania Zostań Żołnierzem, to musi także wrócić do miejsc, które niestety wcześniej opuściło. W ramach 21 Brygady Strzelców Podhlańskich powołamy batalion piechoty górskiej w Nowym Sączu.

– zapowiedział wówczas minister Błaszczak.