Uwaga! Stadła, Gostwica, Mokra Wieś, Brzezna Litacz- woda niezdatna do picia!

Woda z wodociągu publicznego podawana dla mieszkańców gminy Podegrodzie w miejscowościach Stadła, Gostwica, Mokra Wieś i część miejscowości Brzezna Litacz jest nieprzydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku z ponadnormatywną liczbą bakterii grupy Coli stwierdzoną w wodzie dostarczanej z wodociągu publicznego Stadła – Gostwica – Mokra Wieś Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu podjął decyzję o unieruchomieniu wodociągu z uwagi na brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Woda z kranu nie  może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, kąpieli itp. Woda może być obecnie pobierana tylko do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Inspektorat Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 13.08.2019 r. w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 201r. poz 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 40 j.t.k. w 100ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k. w 100ml wody).

– czytamy w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  • woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
  • woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
  • woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Beczkowozy z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, udostępnione przez firmy Sądeckie Wodociągi oraz Lizsbek znajdują się w następujących punktach:

1.    Stadła w systemie ciągłym przy OSP Stadła.

2.    Brzezna i Brzezna – Litacz rotacyjnie w godzinach :

7.00 do   9.00 przy OSP Brzezna – Litacz
9.00 do 12.00 Instytut – Bloki mieszkalne w Brzeznej
12.00 do 13.00 przy OSP Brzezna – Litacz
13.00 do 14.00 przy Szkole Podstawowej w Brzeznej – Litaczu
14.00 do 17.00 Instytut – Bloki mieszkalne w Brzeznej
17.00 do 18.00 przy OSP Brzezna – Litacz
18.00 do 19.00 przy Szkole Podstawowej w Brzeznej – Litaczu
19.00 do 21.00 Instytut – Bloki mieszkalne w Brzeznej.

3.     Gostwica i Mokra Wieś rotacyjnie w godzinach:

7.00 do   9.00 budynek Szkoły Podstawowej w Gostwicy
9.00 do 11.00 budynek Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi
11.00 do 13.00 budynek Szkoły Podstawowej w  Gostwicy
13.00 do 15.00 budynek Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi
15.00 do 17.00 budynek Szkoły Podstawowej w Gostwicy
17.00 do 19.00 budynek Szkoły Podstawowej w  Mokrej Wsi
19.00 do 21.00 budynek Szkoły Podstawowej w Gostwicy.

Punkty poboru dostępne będą do odwołania.

Po wykonaniu odpowiednich czynności, zmierzających do uzdatnienia wody i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda w sieci Stadła – Gostwica – Mokra Wieś jest zdatna do spożycia przez ludzi, odbiorcy wody zostaną niezwłocznie poinformowani w kolejnym komunikacie.

– informuje Stanisław Mazur, zastępca Wójta Gminy Podegrodzie.