Teleturniej „Milionerzy” w Gostwicy

W Szkole Podstawowej w Gostwicy odbył się teleturniej MILIONERZY pod hasłem „Matematyczne zadania z oszczędzania i konkurs wiedzy o SKO”. Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy o SKO oraz wykorzystanie umiejętności matematycznych do rozwiązywania zadań z zakresu pieniędzy, oszczędzania i procentów.

Wszyscy uczniowie z klas IV-VIII przystąpili do eliminacji klasowych 18 marca br., w których otrzymali dwa zadania matematyczne związane z oszczędzaniem oraz dwa z zakresu wiedzy o pieniądzu. Wyłoniono po 3 uczniów z każdej klasy do zmagań o tytuł „Najlepszej klasy”.

Zadaniem uczniów przed konkursem było, m.in. zapoznanie się z treścią broszury „Zaprzyjaźnij się z pieniędzmi i bankami … będziesz bogatym człowiekiem” autorstwa Anny i Andrzeja Kwiatkowskich, na postawie której sformułowane zostały pytania konkursowe. By zdobyć dodatkowe punkty dla drużyny klasowej uczniowie mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania ukryte pod kodami QR. Była to świetna zabawa dla uczniów i możliwość skorzystania z aplikacji w telefonie.

W obecności uczniów z całej szkoły 26 marca drużyny klasowe rozpoczęły zmagania z procentami, kredytami i wiedzą o pieniądzu w formie gry MILIONERZY. Każda drużyna miała także możliwość skorzystania z jednego koła ratunkowego – podpowiedzi od swojej klasy.

Zwycięzcami okazali się uczniowie z klasy VI w składzie: Magdalena Żelasko, Julia Jachowicz, Beata Fryzowicz.

II miejsce zajęła klasa VII w składzie: Dawid Zwoliński, Angelika Fiut, Gabriela Ochałek.

III miejsce zajęła klasa IV w składzie: Kacper Ciągło, Mateusz Fiut, Klaudia Śmierciak.

Na zwycięskie drużyny czekały nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizatorzy : Sabina Laciuga nauczyciel matematyki oraz Monika Laciuga – opiekun SKO.

SP Gostwica