Sygnalizacja świetlna na drodze w Świniarsku

Przejście dla pieszych, które znajduje się na przeciwko Szkoły Podstawowej w Świniarsku, należy do jednego z najbardziej ruchliwych na trasie Chełmiec –  Podegrodzie. W związku z tym bardzo utrudniony jest ruch dzieci i młodzieży w tym miejscu. Kierowcy często nie zwracają uwagi na ograniczenie prędkości oraz znaki drogowe wskazujące, iż znajduje się tu przejście dla pieszych. Doszło tu do wielu kolizji, a nawet wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

W związku z powyższym poseł Józef Leśniak zwrócił się do starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie „konieczności zainstalowania sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Chełmiec – Naszacowice przy Szkole Podstawowej w Świniarsku”.

– Spotkania i rozmowy z mieszkańcami i rodzicami, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Świniarsku zwróciły moją uwagę na ten problemem. Jego rozwiązanie wymaga szybkiej interwencji. To przejście zamiast ułatwiać – utrudnia bezpieczne poruszanie się. Dlatego zwróciłem się do starosty o interwencję i wsparcie budowy sygnalizacji świetlnej w tym miejscu

– mówi poseł Józef Leśniak.

Starosta Marek Kwiatkowski był w miejscu, o którym mówił poseł.

– Zleciłem już wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na drodze w Świniarsku. Powiat przeznaczy na jej zamontowanie blisko sto tysięcy złotych. Zdaję sobie sprawę z zagrożeń, szczególnie w miejscach, z których korzysta wiele osób. Mam nadzieję, że nasze działania znacznie poprawią bezpieczeństwo w tym rejonie, a dzieci i młodzież nie będą się obawiały przechodzić do szkoły po pasach.

– mówi starosta Marek Kwiatkowski.

źródło, fot. nowosadecki.pl