Stadła. Przerwa w dostawie wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje odbiorców wody z miejscowości Stadła, że w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modernizacji sieci wodociągowej w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) od godziny 8.00 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prosimy mieszkańców o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania przedmiotowych prac.

– informuje Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu,  mgr inż Ewelina Skuza.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 0-18 448-49-53