Sport Przeciw Przemocy – Sztafeta Pomocy

27 września 2019 roku na obiektach Zespołu Szkół Samochodowych odbyła się cykliczna impreza pod nazwą „Sport przeciw przemocy – sztafeta pomocy”. Tym razem uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych rywalizowali w streetballu, czyli koszykówce ulicznej. Oprócz rywalizacji sportowej celem tej imprezy jest również pomoc osobom pokrzywdzonym przez los. Tym razem środki finansowe były zbierane na uczniów klas III Zespołu Szkół Samochodowych – Piotra i Patryka, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi.

Z naszej gminy do projektu przystąpiły Szkoła Podstawowa w Podegrodziu oraz Długołęce Świerkli pod opieką swoich nauczycieli wychowania fizycznego panów Marka Fiuta i Zygmunta Biela. Oprócz przygotowań czysto sportowych dzięki przychylności dyrekcji obydwu szkół w ramach szkolnego wolontariatu szkolni wolontariusze zbierali wśród uczniów i nauczycieli środki finansowe potrzebne do leczenie i rehabilitacji Piotra i Patryka. Cała zebrana kwota z obydwu szkół została przekazana prze uczniów organizatorowi akcji panu Jackowi Kmiecikowi.

Jeżeli chodzi o wyniki sportowe to reprezentanci naszej gminy pokazali się z bardzo dobrej strony. Uczniowie z Podegrodzia zajęli II miejsce, natomiast z Długołęki Świerkli – IV.

Końcowa klasyfikacja szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 15w Nowym Sączu
2. Szkoła Podstawowa w Podegrodziu – opiekun Marek Fiut
3. Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej
4. Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli – opiekun Zygmunt Biel
5. – 7. Szkoła Podstawowa w Chełmcu
Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowym Sączu
Szkoła Podstawowa w Nawojowej

Szkoła Podstawowa w Podegrodziu wystąpiła w składzie: Mateusz Konar, Szymon Olszak, Damian Bodziony oraz Kacper Pietruszka.

Organizatorzy imprezy, a szczególnie główny jej pomysłodawca pan Jacek Kmiecik, składają podziękowania dyrekcji Szkół Podstawowych w Podegrodziu oraz Długołęce Świerkli, a także panu wójtowi Gminy Podegrodzie Stanisławowi Banachowi za umożliwienie wzięcia udziału w szczytnym przedsięwzięciu uczniom z naszych szkół.

Opracowanie: Gminny Koordynator Sportu – mgr Marek Fiut