Szkoła Podstawowa w Podegrodziu z certyfikatem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Szkolni koordynatorzy w osobach Anita Karpierz, Iwona Sasak i Maria Owsiak opracowali potrzebną dokumentację. 26.03.2019r. odbyło się spotkanie koordynatorów, partnerów (przedstawicieli: Ochotniczej Straży Pożarnej w  Podegrodziu, Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu, Fundacji „Bezpiecznie do Celu” i  Komisariatu Policji w Starym Sączu) z koordynatorem na Sądecczyźnie asp. szt. Barbarą Leśniak z Komisariatu Policji w Nowym Sączu. Partnerzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w działania projektowe, realizując zaplanowane działania, których odbiorcami są uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami. Głównym celem założonych zadań jest edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole, jak i poza nią oraz promowanie zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa. 27 maja 2019r. zespół certyfikujący z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wizytował szkołę w zakresie realizacji zadań ujętych w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Na posiedzeniu zespołu certyfikującego projekt, w oparciu o zapisy Regulaminu nadawania Certyfikatu, zespół certyfikujący wniósł o przyznanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”- Edycja 2019 – 2021, dwunastu placówkom oświatowym, w tym naszej szkole.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu nastąpiło 05.11.2019r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W tym wyjątkowym dla szkoły dniu, do Krakowa udała się liczna delegacja: dyrektor szkoły Krystyna Dąbrowska, jeden z szkolnych koordynatorów Anita Karpierz, Zespół „Małe Podegrodzie” z opiekunem Małgorzatą Liber oraz władze Gminy Podegrodzie w osobach wójta Pana Stanisława Banacha i z–cy wójta Pana Stanisława Mazura. Na specjalne zaproszenie organizatorów gali Zespół „Małe Podegrodzie” przygotował wiązankę tańców i pieśni Podegrodzkich, które zaprezentował przed znamienitymi gośćmi oraz innymi zaproszonymi szkołami, stwarzając możliwość poznania tradycji i kultury naszego pięknego regionu.

Po części artystycznej został odczytany protokół posiedzenia Zespołu Certyfikującego i uroczyste wręczenie placówkom certyfikatów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

5 listopada 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się XV Jubileuszowa gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. W uroczystości brał udział Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor doktor Krzysztof Pobuta.

Wręczenie odznaczeń i medali.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinsp. Grzegorz Gubała wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie wręczyli odznaczenie – Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy I za zasługi stanowiące wkład za rozwijanie działalności statutowej NSZZ Policjantów i środowiska policyjnego:

 • Barbarze Nowak  -Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty,
 • Dorocie Skwarek – Dyrektorowi Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie,
 • Wandzie Brześcińskiej – Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie,
 • Joannie Szypułce – Kierownikowi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Krakowie,
 • Sylwii Warneckiej – Wiceprezesowi Fundacji Wawel z Rodziną,
 • Małgorzacie Widełce – Kierownikowi Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Organizacji Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie,
 • Justynie Tokarczyk – Zastępcy Dyrektora Wyścigu Górskiego w Limanowej – Urząd Gminy w Dobrej,
 • Marcinowi Koczybie – Kierownikowi Redakcji Motoryzacyjnej Radia Kraków.

Natomiast Medalem XXV–lecia NSZZ Policjantów wyróżniono Katarzynę Zielińską – Kierownika Działu Edukacji i Upowszechniania Muzealiów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Wśród wyróżnionych 12 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak oraz Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Moniki Kolasy znalazły się:

 • Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Królowej Jadwigi w Krakowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu,
 • Szkoła Podstawowa  im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie,
 • Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Dunin –Brzezińskiego w Drogini,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie.

Występ „Małego Podegrodzia” na gali „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Wydarzenie związane z XV Jubileuszową galą było wyjątkowe i historyczne, gdyż przypadło w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Od samego początku imprezie towarzyszyły specjalnie przygotowane występy taneczne, wokalne oraz spektakle teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół. Swój występ zaprezentował mi.in Zespół „Małe Podegrodzie”. Uczniowie z klasy piątej, siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu oraz muzycy z klas licealnych przedstawili wiązankę tańców i pieśni podegrodzkich przy dźwiękach autentycznej kapeli.

Uczestnicy uroczystości wzięli udział w specjalnie przygotowanych pokazach sprzętu i pracy Policji m.in. Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Ruchu Drogowego, Laboratorium Kryminalistycznego, Komisariatu Wodnego Policji oraz pokazie psów służbowych.

źródło, foto: SP Podegrodzie, KWP w Krakowie