Sołtys wsi Stadła zaprasza na zebranie sołeckie

Sołtys wsi Stadła Czesława Ruchała zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 17:00 w budynku OSP Stadła.

Porządek zebrania:

  • sprawozdanie z wykonanych zadań za 2020 r.
  • podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w kwocie 49.398,10 gr
  • podjęcie uchwały z Zebrania Wiejskiego
  • sprawy bieżące

Uwaga – na zebraniu będą obowiązywać maseczki ochronne.