Sądeckie Pogotowie Ratunkowe apeluje o pomoc. Brakuje kombinezonów i masek ochronnych.

Załoga karetki wyjeżdżająca nie tylko do stanów związanych z epidemią, ale w każdym przypadku musi być zaopatrzona w odpowiedni strój. Niestety obecnie brakuje kombinezonów i masek ochronnych.

Według rozporządzenia Inspektora Sanitarnego ratownicy mają obowiązek założyć odzież ochroną do każdego przypadku, w którym pacjent ma gorączkę czy duszności.  Dlatego zapotrzebowanie bardzo wzrosło.

– Korzystamy oczywiście z rezerw materiałowych, jednak nie są one wystarczające. Dlatego też staramy się pozyskiwać we własnym zakresie środki ochrony indywidualnej. Ponieważ są one stosunkowo drogie, bo ceny wzrosły na rynku, bardzo liczymy na wasza ofiarność

– informuje Bożena Hudzik, dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Pomóc można przez portal zrzutka.pl – link