Sądecki „Elektryk” na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu.

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu zajęło drugie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

– Na ogłoszenie naszego rankingu czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem ich pracy. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Perspektyw czytają także uważnie organy prowadzące szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika są nagradzane przez prezydentów miast, kuratorów oświaty, marszałków i wojewodów.

– informują twórcy zestawienia przygotowanego już po raz 22. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Kapituła konkursu brała pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i wyniki egzaminu zawodowego. Sądecki Elektryk ponownie znalazł się na podium rankingu. Drugie miejsce w Polsce placówce dał wynik 94.09 punktu. Szkoła wypadła lepiej niż przed rokiem, jednak jeszcze większym sukcesem mogła pochwalić się w 2018 gdy zdobyła pierwsze miejsce.

Gratulacje Absolwentom, Uczniom, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i Rodzicom.

– czytamy na stronie internetowej ZSEM.

Pierwsze miejsce w Polsce w tegorocznej edycji rankingu zdobyło warszawskie Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT.

Fot. www.zsem.edu.pl