Ruszyła rekrutacja do placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w gminie Podegrodzie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, że w miesiącu grudniu 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w gminie Podegrodzie.

Osoby starsze (60 lat +) oraz niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z tej formy wsparcia mogą uzyskać informacje, kontaktując się telefonicznie:

OPS Podegrodzie (pn-pt 8:00 – 15:00) 18 448 49 69 lub 537 773 537.

Celem działalności placówki, zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób starszych jest oferowanie opieki oraz polepszanie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin. Efektem usług realizowanych w placówce jest osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności. Placówka zapewniając wsparcie (w placówce i poza nią) ma na celu pozostawanie osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowienie istotnego wsparcia w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin, poprzez ich odciążenie oraz podnoszenie jakości opieki rodzinnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowaniu przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego wśród osób starszych w wieku 60 lat i powyżej zamieszkujących Gminę Podegrodzie poprzez utworzenie oraz działalność placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację dla 20 osób starszych (w tym 14 kobiet) w wieku 60 lat i powyżej w okresie od 2020r. do 2023r.

Szczegóły, regulamin, wymagane dokumenty dostępne są na stronie OPS Podegrodzie.

źródło: OPS Podegrodzie
fot. poglądowe