Rocznica beatyfikacji św. Stanisława Papczyńskiego, Święto Opatrzności Bożej w Górze Kalwarii

16 września br. obchodziliśmy 12 rocznicę beatyfikacji św. św. Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce w Sanktuarium Licheńskim 16 września 2007 roku. Po niemal III wiekach zapomnienia Kościół ukazał światu postać tego niezwykłego Świętego.

Bóg zechciał ukazać nauczanie i życie tego Świętego współczesnemu światu. Światu, który w wielu wymiarach pogrąża się w chaosie i degrengoladzie. Święty Stanisław, poprzez cuda za Jego przyczyną, stał się też patronem tego co ideologia “cywilizacji śmierci” stara się zniszczyć – patronem życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, patronem “cywilizacji życia”. Opieki i orędownictwa u św. ojca Stanisława szukają m.in. rodzice oczekujący narodzin dziecka, a także małżeństwa, które mają trudności z poczęciem dziecka – świadczy o tym m.in. cud wskrzeszenia dzieciątka w łonie matki, który przyczynił się do Jego beatyfikacji; osoby chore, których życie jest zagrożone np. drogę do kanonizacji otworzył cud uzdrowienia kobiety w stanie agonalnym; dzieci mające trudności w nauce, czy osoby pragnące wyzwolić się z różnych uzależnień.

Święty Stanisław staje się także patronem wielu społeczności np. szkolnych, a od roku jest także patronem Miasta i Gminy Góra Kalwaria. W uchwale Radni Miejscy napisali , iż “chcą, żeby założyciel marianów, najwybitniejszy i najsłynniejszy mieszkaniec, wziął w opiekę ich miasto i gminę.”

Do Sanktuarium w Górze Kalwarii na Mariankach wciąż napływają liczne świadectwa nadzwyczajnych interwencji w życiu osób, które obrały sobie św. Stanisława za patrona i towarzysza swojego życia wiary i modlitwy.

Święto Opatrzności Bożej w Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego

Powierzmy także za Jego przykładem swoje życie Opatrzności Bożej. Sposobność, ku temu będziemy mieli na Uroczystości ku czci Opatrzności Bożej, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę 22 września na Mariankach, poniżej plakat wraz z programem uroczystości.

Program uroczystości:

Godz. 11:00 – koncert ku czci Opatrzności Bożej i św. ojca Stanisława w wykonaniu zespołu BENE

Godz. 11:30 – „Działanie Bożej Opatrzności w historii Wieczernika” – prelekcja ks. dr. Jana Kosmowskiego MIC

Godz. 12:00 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Jerzego Owsianki byłego proboszcza parafii w Ełku, gdzie dokonały się dwa cuda za przyczyną św. ojca Stanisława, które przyczyniły się do jego beatyfikacji i kanonizacji.

Godz. 13:30 – Agapa (grochówka i wypieki z Galerii Wypieków Lubaszka)
Spotkanie z ks. dr. Janem Kosmowskim – autorem albumu „Wieczernik na Mazowszu” – możliwość otrzymania osobistej dedykacji.

źródło: papczynski.pl