Robotyzacja rynku pracy nie powinna zmniejszyć liczby stanowisk w firmach

Kilka dni temu został opublikowany raport ManpowerGroup „Rewolucja umiejętności 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi?” Wynika z niego, iż robotyzacja rynku pracy nie pozbawi nas źródła utrzymania, a w niektórych firmach może nawet prowadzić do wzrostu liczby stanowisk.

Badanie zostało przeprowadzone w 44 krajach, w tym w Polsce. Z raportu wynika, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorców (87%) nie planuje w wyniku automatyzacji redukować etatów.

Tyle samo lub więcej stanowisk

W 35 z 44 przebadanych krajów znaczny odsetek firm planuje zwiększyć lub utrzymać liczbę pracowników. Roboty wpływają na zwiększenie produktywności oraz okazują się istotnym punktem dla wzrostu gospodarczego.

74% polskich przedsiębiorców, pomimo robotyzacji utrzyma obecną liczbę pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat. Dodatkowo 13% pracodawców podejrzewa, że przeprowadzi dodatkowy nabór. Tylko 7%  zamierza zmniejszyć liczbę zatrudnionych. 6% pracodawców jeszcze nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Ogólnie mówiąc automatyzacja trwa już od wielu lat. Na szczęście nie oznacza to, że nagle zatrudnienie straci większa grupa pracowników. Robotyzacja w polskich firmach pomaga rozwiązać problem z brakami kadrowymi. Nowo powstałe fabryki chętnie inwestują w nowe technologie, aby uporać się z problemem w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Wzrost zatrudnienia w branży IT

Wzrost zatrudnienia deklarują właściciele firm z sektora produkcyjnego oraz z branży IT. W przypadku produkcji, poszukiwani będą pracownicy zdolni do zarządzania maszynami i z wyższą zdolnością uczenia się. W IT potrzebni będą projektanci oprogramowania. We wszystkich branżach wysoko ceni się pracowników z wysokimi kompetencjami technicznymi. Roboty nadal będą potrzebować ludzi, którzy będą potrafili je programować.

Robotyzacja rynku pracy ma na celu zwiększenie efektywności. Roboty to element siły roboczej, zdolny do wydajnego wykonywania monotonnych zadań, ale pozbawiony umiejętności miękkich, takich jak umiejętności poznawcze, kreatywność, czy umiejętność przetworzenia skomplikowanych informacji.