Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy Podegrodzie informuje, iż w związku z rozpoczęciem działalności Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy, narkotykowy lub zjawisko przemocy w rodzinie z terenu gminy Podegrodzie mogą korzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów tj. prawnika i psychologa.

Specjaliści pełnią dyżury w dniach:

  • prawnik: ostatni piątek miesiąca w godz. 16.00-18.00 (pokój nr 4)
  • psycholog: w każdy czwartek w godz 16.00-18.00 (pokój nr 4).

W celu ustalenia terminu należy kontaktować się telefonicznie (18 448 49 67).

źródło: UG Podegrodzie