Projekt „Bezpieczna Droga” w Szkole Podstawowej w Podegrodziu

01.03.2019 r. uczniowie klas I –VIII Szkoły Podstawowej w Podegrodziu uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Starym Sączu, w ramach projektu „BEZPIECZNA DROGA” oraz ogólnopolskiej kampanii społecznej – „Dobrze cię widzieć”.

Celem spotkań było przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i  zachowań bezpiecznych niechronionych uczestników ruchu drogowego, dzieci i młodzieży. Uczniowie podczas spotkań obejrzeli spot promujący kampanię, wysłuchali prelekcji, a następnie przewodniczący klas odebrali od prelegentów kamizelki odblaskowe, które w klasach rozdali rówieśnikom. Mamy nadzieję, że spotkania usystematyzowały wiedzę uczniów dotyczącą bezpieczeństwa.

SP Podegrodzie