Policyjna akcja ZNICZ

Przed nami świąteczne dni podczas których szczególnie licznie będziemy odwiedzać groby swoich bliskich. W tym okresie nad bezpieczeństwem podróżujących i osób odwiedzających miejsca pochówku swoich najbliższych czuwać będą zwiększone siły sądeckiej Policji. Policjanci będą pełnić służbę w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, a ich głównym zadaniem będzie zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu, a także pomoc podróżnym w bezpiecznym dotarciu na mogiły bliskich.

W trwająca od 31 października do 4 listopada policyjnej akcji ZNICZ funkcjonariusze, jak zwykle będą sprawdzać czy kierowcy są trzeźwi i poruszają się z bezpieczną prędkością. Dla bezpieczeństwa wszystkich podróżujących sprawdzą czy dzieci są przewożone w odpowiednich fotelikach, a kierowca i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, jak również czy pojazdy nie są przeładowane i jaki jest ich stan techniczny.

Zmiany w organizacji ruchu

W rejonie wielu cmentarzy policjanci będą informować o występujących utrudnieniach drogowych czy możliwości dojazdu do parkingu. Przy pięciu cmentarzach w Nowym Sączu, a dokładnie przy ulicy Lwowskiej (cmentarz dzielnicy Gołąbkowice), Rejtana i Husarskiej (cmentarz komunalny), Nawojowskiej (cmentarz dzielnicy Zawada i Biegonice) oraz przy ulicy św. Heleny zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Związane to będzie z ograniczeniem prędkości pojazdów do 30 km/h oraz stosowaniem się przez kierowców do znaków informujących o wzmożonym ruchu pieszych, jak również zakazem zatrzymywania się i parkowaniem wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Odblaski ratują życie

O swoje bezpieczeństwo powinni zadbać również piesi. Policjanci przypominają, że od 31 sierpnia 2014 r. nie tylko dzieci, ale każdy dorosły po zmroku poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie element odblaskowy, który będzie widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Należy pamiętać, że za niestosowanie się do tego przepisu grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych i policjanci będą nakładać mandaty za brak elementu odblaskowego.

Uwaga na złodziei!

Ostrożności nie należy tracić także przy grobach, w środkach komunikacji miejskiej czy podczas zakupów. Złodzieja często bardzo trudno rozpoznać. Może być miły, kulturalny, uczynny, zaproponować pomoc, a w tym czasie pozbawić portfela. Ważne zatem by w miarę możliwości unikać tłoku (szczególnie sztucznego, który tworzą kieszonkowcy) i z ograniczonym zaufaniem podchodzić do nowo poznanych osób, szczególnie gdy wykazują zbyt duże zainteresowanie naszymi sprawami czy nachalną chęć pomocy. Pamiętajmy również, by podczas porządkowania grobów nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki lub saszetki na pomniku czy ławce.

Gdy w rejon cmentarza przyjedziemy własnym samochodem, nie należy zostawiać wewnątrz żadnych wartościowych przedmiotów, typu: bagaż, torebka, laptop, telefon komórkowy czy panel radioodtwarzacza. Jeżeli takie rzeczy z jakichś powodów musimy zostawić w pojeździe, należy je schować, np. do bagażnika, a najlepiej zabrać ze sobą. Często zdarza się też, że skradziony w wyniku rozbicia szyby przedmiot, stanowi o wiele mniejszą wartość lub nawet jest bezwartościowy w porównaniu do wartości rozbitej szyby.

Nad bezpieczeństwem podróżujących i odwiedzających cmentarze na Sądecczyźnie, będzie dbała liczna grupa sądeckich policjantów, jednak należy mieć świadomość, że za bezpieczne dotarcie do celu podróży, bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, jak i właściwe zabezpieczenie mienia odpowiadamy w głównej mierze przede wszystkim sami.

źródło: KMP Nowy Sącz