Podsumowanie akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” przez małopolską policję

Akcja „Bezpieczne Wakacje 2019” była prowadzona w okresie od 19 czerwca do 1 września 2019 roku. Jej celem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom województwa małopolskiego, jak i turystom podróżującym i wypoczywającym na terenie Małopolski.

Szczególnej kontroli została poddana prawidłowość przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek, a także zorganizowanie formy przewozu. Kontrole autokarów były dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany był każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty  uprawniające   do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie.

Od 19.06. do 1.09.2019 roku skontrolowano 1316 autobusów, z czego 1236 w komunikacji krajowej i 80 w komunikacji międzynarodowej. Przed wyjazdem w trasę sprawdzono 574 turystycznych autokarów. Kontrole autobusów ujawniły ponad 40 usterek technicznych (najczęstsze to usterki ogumienia). Podczas prowadzonych działań stwierdzono 3 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego (dot. linii regularnych).

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracali na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania w tym na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi czy też prawidłowości przewozu dzieci. Każdorazowo sprawdzany był stan trzeźwości kierującego.

Podczas w/w okresu skontrolowano ponad 110 tys. pojazdów. Ujawniono  89 tys. wykroczeń. Zatrzymano 1349 praw jazdy  i 5489 dowodów rejestracyjnych w tym 2834 za zły stan techniczny. Ponad to kontrole ujawniły 4157 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 225 przypadków niewłaściwego przewozu dzieci.

Kontynuowano zaostrzoną procedurę kontrolną polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie  i wyeliminowanie z ruchu blisko 2 tys. nietrzeźwych kierujących.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 19.06.2019 roku do 1.09.2019 roku na małopolskich drogach doszło do 692 wypadków drogowych,  w których zginęły 33 osoby, a 817 zostało rannych.

W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 65 wypadków, w których zginęło 1 dziecko,  a 73 zostało rannych.

W okresie wakacji małopolscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami innych służb (m.in. Kuratorium Oświaty), a także Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną dokonali 1892 sprawdzeń zorganizowanych miejsc wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Przeprowadzono także kontrole obozów harcerskich. W trakcie trwania obozów policjanci spotykali się z harcerzami, aby przypomnieć im zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia podczas pieszych wycieczek i pobytu w lesie.

Podczas wakacji funkcjonariusze prewencji przeprowadzili 1393 spotkań edukacyjnych dla najmłodszych, podczas których omawiane były  podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zabawy w domu i na podwórku. Policjanci przeprowadzili 7040 (na zasadzie wielokrotności) kontroli akwenów, w tym tzw. „dzikich” kąpielisk.

Ponadto, w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim dokonali  sprawdzeń 6804 miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych.

Okres wakacji to także czas wytężonej pracy policjantów pionu kryminalnego,  m.in. policjantów operacyjnych których zadaniem jest zwalczanie kieszonkowców, którzy to szczególnie upodobali sobie turystów.

Wszystkie te działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego zarówno na małopolskich drogach jak i w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych naszego województwa.

źródło: KMP w Nowym Sączu