Podpisano umowę pożyczki na zakup samochodu dla OSP Brzezna

7 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Podegrodzie podpisała umowę pożyczki do kwoty 250 000,00 zł. Pożyczka przeznaczona jest na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej”.

Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest  zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej.

Umowa została podpisana przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Annę Biederman-Zaręba – Zastępcę Prezes Zarządu oraz Roberta Bażelę – p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji. W imieniu Gminy Podegrodzie umowę podpisał Wójt Stanisław Banach przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Podegrodzie Agnieszki Pacholarz.

źródło, foto: WFOSiGW