Podegrodzie: Zasiłki dla osób, które poniosły straty w wyniku marcowych wichur.

W związku z gwałtownymi wichurami w dniu 11 marca 2019r, które na terenie gminy spowodowały szkody w niektórych gospodarstwach domowych, Wójt Gminy Podegrodzie zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Na ten cel zgodnie z oszacowanymi szkodami przyznana została kwota ok. 45 000 zł.

W najbliższych dniach osobom które poniosły straty w wyniku wichury i złożyły wniosek w Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej zostaną wypłacone zasiłki. Część rekompensaty za poniesione straty została wypłacona z budżetu własnego gminy w miesiącu marcu 2019r.

– informuje Sabina Urbanik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu.