Podegrodzie. Przerwa w dostawie wody.

Jak informuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w dniu 26 sierpnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Podegrodzie. Dotyczyć to będzie odbiorców wody zamieszkujących Podegrodzie od budynku „Pawilonu” w stronę Naszacowic – lewa storna (przysiółek Zapłocie i ulica św. Anny).

Przerwa w dostawie wody nastąpi w wyniku prac naprawczych spowodowanych awarią sieci wodociągowej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (18) 448-49-53.