Podegrodzie: podpisano umowę na wynajem Ośrodka Zdrowia w Brzeznej

8 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Podegrodzie podpisał umowę na prowadzenie nowego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej. Rada Gminy Podegrodzie wyraziła zgodę na oddanie w najem budynku, przeznaczonego pod działalność Ośrodka Zdrowia w Brzeznej przychodni Zdrowie Rodziny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o.

Kiedy lekarze zaczną przyjmować w Brzeznej?

– Gmina wprowadziła do umowy paragraf, który precyzuje, że musimy zacząć działać do trzech miesięcy od podpisania umowy. Ale oczywiście będziemy chcieli zacząć działać jak najszybciej. W pierwszej kolejności musimy – ze względu na zobowiązania gminy związane z projektem – uruchomić rehabilitację.

– mówi doktor Bogusława Kozłowska.

W praktyce oznacza to, że 710 metrów kwadratowych nowego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej zostanie oddana na użytek pacjentów najpóźniej 1 listopada bieżącego roku.

Kwota wynajmu, jak również cała umowa będzie podana do informacji publicznej w najbliższym czasie, ponieważ jak poinformował nas Z-ca Wójta Gminy Podegrodzie Stanisław Mazur:

– Musimy doprecyzować koszty przeglądów konserwatorskich, za które będzie płacił najemca – tam są pompy ciepła, piece gazowe, klimatyzatory, szczególnie winda, która wymaga comiesięcznego przeglądu przez serwis. Musimy koszty przeglądów przedyskutować z firmami, które będą się tym zajmować i uzgodnić ceny serwisowe. Wtedy poznamy sprecyzowaną, całkowitą kwotę, którą poniesie najemca za wynajem ośrodka.

Najważniejszy etap jest już zamknięty, czyli umowa została podpisana.

Cieszymy się, że w końcu udało się sfinalizować  umowę i mieszkańcy będą mieć na miejscu opiekę medyczną.

– dodaje Stanisław Mazur.

Fot. UG Podegrodzie