Podegrodzie – 22. Pastuszkowe Kolędowanie

W dniach 26 – 27 stycznia 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbędzie się 22 Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych. Wstęp wolny.

Do udziału organizatorzy zapraszają grupy kolędnicze zakwalifikowane na przeglądach kolędniczych w Małopolsce oraz wszystkich zainteresowanych i zakwalifikowanych do konkursu spoza Małopolski.

Pastuszkowe Kolędowanie budzi w nas szczególne wspomnienia, związane z przeżywaniem czasu Świąt Bożego Narodzenia.

Pastuszkowe Kolędowanie na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych dorocznych imprez folklorystycznych, które mają na celu zarówno podtrzymywanie jak i rozpowszechnianie ludowych tradycji kolędniczych. Sama nazwa „Pastuszkowe Kolędowanie” budzi w nas szczególne wspomnienia, związane z przeżywaniem czasu Świąt Bożego Narodzenia.

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, mamy okazję wziąć udział po raz dwudziesty drugi w Ogólnopolskim Spotkaniu Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych. Będziemy mogli poznać bogate w okolicznościowe zwyczaje i towarzyszące im tradycyjne kolędowanie, ukazujące symboliczne zachowania, rekwizyty i stroje, słowa, śpiew kolęd i pastorałek, przybliżane poprzez opowieści starych ludzi o dawnych czasach i o cudach wigilijnej nocy. W takich przeglądach biorą udział zarówno męskie grupy dorosłych wykonawców jak też dziecięce i młodzieżowe grupy chłopców.