Pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa w godzinę.. już w 2027 roku.

PKP Polskie Linii Kolejowe podpisały wczoraj umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko w Małopolsce. Według zapowiedzi, trasa ma być gotowa w 2027 roku. Wartość umowy wynosi 180 mln zł netto.

Umowę zrealizuje konsorcjum francusko-polskie w składzie trzech firm, na czele z Egis Rail, które dostarczy PKP PLK opracowania niezbędne do przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Przygotuje również materiały przetargowe do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane.

Koszt całej inwestycji to co najmniej 7 mld zł. Na taką kwotę szacuje się wartość inwestycji Podłęże — Piekiełko wraz z modernizacją linii Chabówka — Nowy Sącz.

Podłęże – Piekiełko

„Podłęże – Piekiełko” zakłada wybudowanie 58,5 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i zostanie skierowana na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka – Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Inwestycja zapewni lepszą komunikację w Małopolsce oraz z północy na południe Polski i Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne.

Z analiz wynika, że realizacja projektu „Podłęże – Piekiełko” umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny – Nowy Sącz, poniżej jednej godziny.